Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-002/15 w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności, Typ projektów: Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; Projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 7 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 wniosków natomiast 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.

Nabór w ramach Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś