Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030”.

Konsultacje trwają od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.

Z projektem Strategii można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dedykowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi dialog.mazovia.pl;
  • na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie geodezja.mazovia.pl;
  • na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115, w godzinach 9:00-15:00.

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazywania opinii do projektu Strategii w następujący sposób:

  • za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie geodezja.mazovia.pl;
  • na formularzu zgłaszania uwag:
  • elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
  • bezpośrednio na otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

–    17.01.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Ostrołęce (sala konferencyjna nr 105, 1 piętro w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piłsudskiego 38),

–    28.01.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Ciechanowie (sala konferencyjna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27),

–    07.02.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Warszawie (sala konferencyjna na parterze siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26),

Z uwagi na potrzebę zachowania komfortu uczestników spotkania w związku z ograniczoną liczbę miejsc w wyznaczonych lokalizacjach, prosimy o uprzednie dokonanie zgłoszenia udziału w spotkaniu konsultacyjnym elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030” jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja@mazovia.pl.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś