Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030”.

Konsultacje trwają od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.

Z projektem Strategii można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mazovia.pl w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dedykowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi dialog.mazovia.pl;
  • na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie geodezja.mazovia.pl;
  • na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115, w godzinach 9:00-15:00.

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazywania opinii do projektu Strategii w następujący sposób:

  • za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie geodezja.mazovia.pl;
  • na formularzu zgłaszania uwag:
  • elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
  • bezpośrednio na otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

–    17.01.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Ostrołęce (sala konferencyjna nr 105, 1 piętro w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piłsudskiego 38),

–    28.01.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Ciechanowie (sala konferencyjna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27),

–    07.02.2020 r. (godz. 11:00 – 14:00) w Warszawie (sala konferencyjna na parterze siedziby głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26),

Z uwagi na potrzebę zachowania komfortu uczestników spotkania w związku z ograniczoną liczbę miejsc w wyznaczonych lokalizacjach, prosimy o uprzednie dokonanie zgłoszenia udziału w spotkaniu konsultacyjnym elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030” jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja@mazovia.pl.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych