Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komisja Europejska w najnowszym raporcie podkreśla, jak ważne jest właściwe zarządzanie odpadami w czasie pandemii. Wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich jest zapewnienie wysokiego poziomu w ochronie zdrowia ludzi oraz w ochronie środowiska.

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa wystawiła na próbę odporność społeczeństwa. Komisja Europejska zwraca uwagę na wszystkie aspekty życia, w tym również na odpady z gospodarstw domowych, selektywną ich zbiórkę oraz recykling odpadów. Podkreśla, że właściwa gospodarka śmieciowa ma kluczowe znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli oraz właściwego funkcjonowania środowiska i gospodarki.

Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązkiem państw członkowskich

Komisja Europejska udostępniła raport techniczny pt. „Zapobieganie i kontrola zakażeń w gospodarstwie domowym osób z podejrzeniem lub potwierdzonym koronawirusem choroba (COVID-19) z dnia 30 marca 2020 r. Całkowite roczne wytwarzanie odpadów w krajach UE wynosi 5 ton na mieszkańca. Dlatego w czasie pandemii zasadnicze znaczenie ma zapewnienie ciągłości usług w zakresie gospodarowania odpadami. Podejmowane są działania, które zapobiegają lub ograniczają braki personelu w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów, zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo w pracy oraz bezpieczne postępowanie z produkowanymi odpadami
z gospodarstw domowych przez osoby, które zachorowały na koronawirusa. Kolejne działania to odpowiednie zabezpieczanie dużej ilości odpadów medycznych oraz zapewnienie płynnego przepływu odpadów od zbierania do recyklingu.

Opublikowany dokument opiera się na konsultacjach ekspertów z państw członkowskich w sprawie odpadów. Dodatkowo, swoją opinię wyrazili specjaliści w zakresie gospodarki odpadami. W dokumencie wykorzystano także porady Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Natomiast przedstawiciele Komisji wydały osobne porady na temat przemieszczania odpadów w kontekście wybuchu koronawirusa. Raport opisuje następujące zagadnienia:

  1. Gospodarka odpadami komunalnymi
  2. Gospodarowanie odpadami z zakładów opieki zdrowotnej
  3. Zdrowie i bezpieczeństwo podmiotów gospodarujących odpadami
  4. Wsparcie ze środków UE i pomoc państwa
  5. Wymiana informacji i podnoszenie świadomości

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w tłumaczeniu tekstu pt. „Waste management in the context of the coronavirus crisis” („Gospodarka odpadami w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem”).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych