Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne wsparcie z UE dla subregionu siedleckiego. Tym razem gmina Kałuszyn zainwestuje blisko 430 tys. zł z funduszy unijnych w budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Olszewicach. Natomiast gmina Bielany przeprowadzi modernizację istniejącego PSZOK-u w miejscowości Wiechetki Małe za ponad 370 tys. zł unijnego wsparcia. Z kolei do Mińska Mazowieckiego trafi ponad 250 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają ponad 1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach w gminie Kałuszyn

Do gminy Kałuszyn trafi blisko 430 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: utwardzenie terenu i drogi dojazdowej, nasadzenia zieleni oraz oznakowania poziome. Zakupione zostaną tablice informacyjne i ławki. Ponadto na terenie PSZOK zainstalowane zostaną różnego rodzaju kontenery: otwarte – na czysty gruz betonowy i na odpady wielkogoabarytowe, zamknięte – na surowce wtórne oraz kontenery na odpady niebezpieczne i odpady do ponownego użycia.

Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom dostęp do punktu selektywnej zbiórki i umożliwi bezpłatne przekazywanie odpadów. Zapobiegnie też powstawaniu „dzikich wysypisk”.

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2, obręb Olszewice

Beneficjent: Gmina Kałuszyn

Całkowita wartość projektu: 868 640,90 zł

Kwota dofinansowania: 428 070,75 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK w miejscowości Wiechetki Małe gmina Bielany

Gmina Bielany wsparcie unijne w wysokości 370 tys. zł przeznaczy na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wiechetki Małe. Rozbudowa PSZOK-u obejmie wykonanie boksów żelbetowych na odpady segregowane oraz utwardzenie i ogrodzenie działki. W ramach inwestycji zakupiona zostanie również działka o powierzchni 53 arów. Ponadto w PSZOK-u powstaną punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych.

Tytuł projektu: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wiechetki Małe gmina Bielany

Beneficjent: Gmina Bielany

Całkowita wartość projektu: 510 059,99 zł

Kwota dofinansowania: 373 795,93 zł

Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania w Mińsku Mazowieckim

Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości blisko 260 tys. zł w Mińsku Mazowieckim powstanie system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Będzie to dziewięć punktów alarmowych składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli i monitorowania. Zostaną one połączone z miejską i wojewódzką centralą alarmową. Dodatkowo zaplanowano doposażenie systemu w urządzenia do monitorowania takie jak stacja pogody i detektory do wykrywania skażeń chemicznych i skażeń promieniotwórczych.

Projekt swym zasięgiem obejmie teren gminy miejskiej Mińsk Mazowiecki tj. ok. 36 tys. mieszkańców.

Centrala alarmowa zamontowana zostanie w Zespole Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. Punkty alarmowe zaś zostaną rozmieszczone w różnych rejonach miasta: centrum miasta – ul. Konstytucji 3 Maja 10 i ul. Siennicka 17, część północna – ul. Małopolska 11 i ul. Budowlana 2, część wschodnia – ul. Dąbrówki 43 i skrzyżowanie ul. Klonowej z ul. Spacerową, część południowa – ul. Sosnkowskiego 16 i ul. Osiedlowa 8 oraz część zachodnia –ss ul. Wyszyńskiego 56.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również wśród mieszkańców działania informacyjne na temat zagrożeń, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

Tytuł projektu: Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 323 490,00 zł

Kwota dofinansowania: 258 792,00 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś