Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne mazowieckie gminy otrzymają wsparcie unijne na rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Ożarów Mazowiecki za ponad 14,3 mln zł wybuduje blisko 20 km ścieżek rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Grodzisk Mazowiecki natomiast zainwestuje ponad 2,3 mln zł w termomodernizację trzech budynków: grodziskiego urzędu miasta, OSP w Izdebnie Kościelnym i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim. Z kolei do gminy Skaryszew trafi ponad 1,8 mln zł na wykonanie łącznie 155 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach prywatnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają w sumie ponad 18,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

 

Rowerem przez gminy Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

Dobre wieści dla miłośników wypraw rowerowych. Dzięki wsparciu UE gmina Ożarów Mazowiecki w partnerstwie z gminami Leszno i Stare Babice wybuduje 20 kilometrów ścieżek rowerowych. Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Prace budowlane obejmą m.in.: wykonanie niezbędnych robót ziemnych, likwidację kolizji, przebudowę lub budowę niezbędnych instalacji,  wykonanie nawierzchni i oznakowania, budowę krawężników oraz uporządkowanie terenu. Łącznie powstanie ponad 16 km ścieżek dla rowerów i blisko 4 km dróg, z których będą mogli korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. W gminie Ożarów Mazowiecki powstanie w sumie 6,2 km dróg, w gminie Leszno – 9,5 km, natomiast w gminie Stare Babice dwa odcinki drogi dla rowerów o łącznej długości 3,9 km.

Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Zwiększy się również bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Tytuł projektu: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin

Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 16 073 549,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 305 458,61 zł (12 858 839,20 EFRR + 1 446 619,41 BP)

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Grodzisk Mazowiecki stawia na termomodernizację

Przedmiotem inwestycji będzie poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Kompleksową modernizację przejdą trzy budynki: Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim, OSP w Izdebnie Kościelnym oraz budynek użytkowany przez grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-modernizacyjne, m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych, stropodachów, ocieplenie podłóg oraz wymiana okien. Przebudowane zostaną systemy grzewcze, instalacje systemów chłodzących, a także systemy wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją. Zainstalowane będą nowe liczniki, zawory i termostaty. Poza tym w budynkach zastosowana zostanie automatyka pogodowa. Na budynkach zamontowane będą instalacje OZE, a oświetlenie będzie wymienione na energooszczędne.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia strat ciepła oraz do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów.

 

Tytuł projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 2 945 021,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 356 016,80 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Ekologicznie w gminie Skaryszew

Już niebawem w 28 miejscowościach na terenie gminy Skaryszew (Makowiec, Skaryszew, Maków, Bujak, Modrzejowice, Odechów, Kobylany, Zalesie, Chomentów Puszcz, Chomentów Socha, Chomentów Szczygieł, Maków Nowy, Dzierzkówek Stary, Grabina, Antoniów, Anielin, Gębarzów Kolonia, Dzierzkówek, Nowy, Edwardów, Sołtyków, Kłonowiec Koracz, Odechowiec, Podsuliszka, Tomaszów, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Kazimierówka) zamontowane zostaną systemy fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Zainstalowanych będzie łącznie 155 instalacji OZE, w tym 27 instalacji solarnych, 120 instalacji fotowoltaicznych i 8 pomp ciepła. Inwestycja zostanie wykonana na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej.

W ramach projektu dla mieszkańców i uczniów szkół prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Udostępnione będą też broszury informacyjne na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wzrost jakości powietrza w gminie.

 

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew

Beneficjent: Gmina Skaryszew

Całkowita wartość projektu: 2 360 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 888 000,00 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś