Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 6 czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków na projekty związane z wytwarzaniem  energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości ok. 34,6 mln zł, środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

Jednym z głównych założeń  perspektywy unijnej do 2020 roku jest zmniejszenie zużycia energii o 20%. Aby skutecznie ten cel realizować, należy podejmować działania podnoszące efektywność energetyczną poprzez m.in. wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji (silnik oraz agregat prądotwórczy). Dzięki takiej technologii można uzyskać co najmniej 10% oszczędności energii w porównaniu do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła osobno. Warto podkreślić, że zastosowanie kogeneracji to pewne oszczędności ekonomiczne i ogromna korzyść ekologiczna.

W ramach trwającego naboru wniosków, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na prace budowlano-montażowe, niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która jest nowocześniejszą technologią, pozwalającą produkować energię elektryczną, cieplną oraz wodę lodową do wykorzystywania np.: w klimatyzatorach.

Inwestycje pozwalające pobierać energię z odnawialnych źródeł energii, także mają zielone światło na unijne wsparcie. Dodatkowo, dofinansowanie będzie można pozyskać na budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej. Wnioskodawca w ramach inwestycji będzie mógł przebudować lub zbudować infrastrukturę techniczną w zakresie przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu. Wsparcie obejmie także zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Kompleksowe podejście

Połączenie inwestycji z modernizacją energetyczną budynku zadziała tylko na korzyść beneficjenta, ponieważ zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. To oczywiście oznacza oszczędności finansowe. Warto podkreślić, że w przypadku nowych instalacji, należy osiągnąć co najmniej 10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dopuszczalna moc instalacji w projekcie wynosi do 1 MWe.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. Następnie jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, placówki medyczne posiadające kontrakt z NFZ, instytucje kultury, uczelnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe.

Nabór trwa do 6 czerwca 2017 r., a kwota dostępnych środków wynosi ok. 34,6 mln zł. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś