Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz realizację projektów rewitalizacyjnych? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w gminie? Masz pomysł na innowacyjny produkt? A może przymierzasz się do dopasowania programów kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wystartowały ostatnio

Pod koniec maja rozpoczęło się 5 konkursów o ponad 120 mln zł dofinansowania. Samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Trwa również konkurs o dofinansowanie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz współpracy z rynkiem pracy skierowany do wnioskodawców z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Samorządy i ich jednostki organizacyjne, jak i podmioty realizujące zadania publiczne mogą wnioskować o fundusze na budowę i zabezpieczenie obiektów wodnych na obszarach zagrożonych powodzią. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. Co dokładnie? Na przykład roboty budowlane lub przebudowy ścian, dachów, stropów, instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły.

Do przedsiębiorców skierowane jest natomiast wsparcie w opracowaniu innowacyjnych produktów. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się więc o fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nawet do etapu pierwszej produkcji. Prace można przeprowadzić samodzielnie lub we współpracy z naukowcami.

Jakie są jeszcze możliwości?

Samorządy cały czas mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój gospodarki odpadami. Dostępne są też fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Do Warszawy i okolicznych gmin skierowane są natomiast nabory na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie tworzenia parkingów Parkuj i Jedź oraz ścieżek rowerowych.

Mikro, małe i średnie firmy ubiegają się natomiast o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Biznes może również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii.

Co jeszcze przed nami?

Pod koniec czerwca rozpocznie się aż osiem konkursów o unijne dofinansowanie. Samorządy i ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej, czy organizacje pozarządowe otrzymają możliwość pozyskania środków na zwiększenie dostępności usług społecznych. Do placówek leczniczych skierowane będą natomiast nabory wniosków o dofinansowanie realizacji programów wsparcia dzieci z zaburzeniami autyzmu oraz badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Będą też środki na rozwój ambulatoryjnych i środowiskowych form opieki medycznej takich jak podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Firmy wystartują o dofinansowanie wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Instytucje otoczenia biznesu będą ubiegały się o fundusze na wsparcie początkujących przedsiębiorców. Przed naukowcami natomiast kolejna szansa na pozyskanie środków na infrastrukturę badawczą, która umożliwi prowadzenie prac odpowiadających potrzebom gospodarki.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz aktualnych konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gospodarka przyjazna środowisku

Jakość życia

Edukacja

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych