Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz realizację projektów rewitalizacyjnych? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w gminie? Masz pomysł na innowacyjny produkt? A może przymierzasz się do dopasowania programów kształcenia uczniów do potrzeb rynku pracy? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wystartowały ostatnio

Pod koniec maja rozpoczęło się 5 konkursów o ponad 120 mln zł dofinansowania. Samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Trwa również konkurs o dofinansowanie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach oraz współpracy z rynkiem pracy skierowany do wnioskodawców z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Samorządy i ich jednostki organizacyjne, jak i podmioty realizujące zadania publiczne mogą wnioskować o fundusze na budowę i zabezpieczenie obiektów wodnych na obszarach zagrożonych powodzią. Dostępne są środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. Co dokładnie? Na przykład roboty budowlane lub przebudowy ścian, dachów, stropów, instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły.

Do przedsiębiorców skierowane jest natomiast wsparcie w opracowaniu innowacyjnych produktów. Mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się więc o fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nawet do etapu pierwszej produkcji. Prace można przeprowadzić samodzielnie lub we współpracy z naukowcami.

Jakie są jeszcze możliwości?

Samorządy cały czas mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój gospodarki odpadami. Dostępne są też fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Do Warszawy i okolicznych gmin skierowane są natomiast nabory na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie tworzenia parkingów Parkuj i Jedź oraz ścieżek rowerowych.

Mikro, małe i średnie firmy ubiegają się natomiast o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Biznes może również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii.

Co jeszcze przed nami?

Pod koniec czerwca rozpocznie się aż osiem konkursów o unijne dofinansowanie. Samorządy i ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej, czy organizacje pozarządowe otrzymają możliwość pozyskania środków na zwiększenie dostępności usług społecznych. Do placówek leczniczych skierowane będą natomiast nabory wniosków o dofinansowanie realizacji programów wsparcia dzieci z zaburzeniami autyzmu oraz badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Będą też środki na rozwój ambulatoryjnych i środowiskowych form opieki medycznej takich jak podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Firmy wystartują o dofinansowanie wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Instytucje otoczenia biznesu będą ubiegały się o fundusze na wsparcie początkujących przedsiębiorców. Przed naukowcami natomiast kolejna szansa na pozyskanie środków na infrastrukturę badawczą, która umożliwi prowadzenie prac odpowiadających potrzebom gospodarki.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz aktualnych konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gospodarka przyjazna środowisku

Jakość życia

Edukacja

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś