Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Legionowo otrzyma wsparcie unijne na poprawę efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych. W ramach inwestycji wykonana zostanie modernizacja urządzeń grzewczych i termomodernizacja trzech obiektów mieszkalnych położonych w Legionowie przy ulicach: Przemysłowej 16, Słowackiego 13 i Przemysłowej 4. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 950 tys. zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Walka o czyste powietrze to cel, który od lat realizujemy w Legionowie. Miasto posiada stację monitorowania powietrza, a więc nasi mieszkańcy mają świadomość w tym zakresie i chcą mieszkać w miejscu, w którym się dobrze oddycha. Legionowo ma również własny program, finansowany z budżetu miasta, na wymianę pieców. Dodatkowo korzystamy z każdej możliwości wsparcia. Po zrealizowaniu projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie podniesie się jakość życia i komfort kilkudziesięciu mieszkańców remontowanych budynków – powiedział prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Inwestycja polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji trzech komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie. W ramach projektu wnioskodawca przeprowadzi prace remontowo-budowlane m.in.: docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymianę okien oraz modernizację z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazu. Istniejące przewody kominowe zostaną przystosowane do podłączenia kotłów gazowych.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności energetycznej domów mieszkalnych oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenia jakości powietrza.

 

Tytuł projektu: Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie
Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo
Całkowita wartość projektu: 1 188 408,71 zł
Kwota dofinansowania: 950 726,96 zł
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych