Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie projektów zmieniających jakość powietrza. Wnioski będzie można składać już od 31 grudnia 2018 r. Przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wymiana starych kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, to główne założenia realizowanych inwestycji. Na konkurs przeznaczona jest kwota blisko 13 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Niska emisja truje. W domowych piecach oraz lokalnych kotłowniach najczęściej palimy węglem o niskiej jakości albo śmieciami. Na szczęście problem niskiej emisji jest coraz częściej nagłaśniany, co sprawia, że społeczeństwo zaczyna zwracać uwagę na jakość powietrza w swoim miejscu zamieszkania. Szczyt klimatyczny ONZ 2018 w Katowicach równie skutecznie pokazuje zagrożenia i konsekwencje w niedbaniu o środowisko.

Miliony na ekologiczne działania

Problem zanieczyszczenia dostrzegają również władze Mazowsza. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, po raz kolejny przeprowadzi konkurs w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
W gospodarstwach domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz kotłowniach osiedlowych możliwa będzie wymiana starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Unijne wsparcie będzie można otrzymać na zakup kotłów elektrycznych, olejowych i tych spalających biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe. Wymianę źródeł ciepła będzie można przeprowadzić również w budynkach użyteczności publicznej. Z dofinansowania wyłączona będzie możliwość instalacji pieców węglowych.
Dodatkowo w ramach inwestycji możliwe będzie:
• podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;
• przeprowadzenie termomodernizacji budynku (zakres takich prac musi wynikać z audytu energetycznego
oraz służyć poprawie oszczędności energii);
• budowa lub przebudowa instalacji wykorzystujących OZE w budynkach, w których następuje wymiana urządzenia grzewczego;
• przebudowa lub budowa infrastruktury technicznej, np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
• wymiana lub montaż czujników tlenku węgla – czadu;
• prace inwestycyjne, instalacyjne, rozbiórkowe.

Ważne informacje dla beneficjentów

Realizowany projekt powinien uwzględniać wymogi wskazane w obowiązującej uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 r. Do wniosku o dofinansowanie powinien zostać dołączony audyt energetyczny (obligatoryjny w przypadku, gdy elementem projektu jest termomodernizacja) lub świadectwo energetyczne. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie wymianę urządzenia grzewczego dopuszczalne jest przedłożenie jedynie świadectwa energetycznego zawierającego informację o efekcie ekologicznym.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty planowane do realizacji na terenie gmin z obszaru województwa mazowieckiego, o liczbie mieszkańców do 300 tys. Beneficjenci powinni pamiętać, że dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa. Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y.Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. od 31 grudnia 2018 r. do 8 maja 2019 r. Pula pieniędzy na konkurs to 12 992 100,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 80%. Minimalna wartość dofinansowania projektu nie została określona, natomiast maksymalne wsparcie to 1,5 mln zł. Inwestycje mogą być realizowane w partnerstwie.
Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.
Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś