Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W najbliższych miesiącach do dwóch ciechanowskich zespołów szkół trafi ponad 2,6 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom uczniowie zyskają lepsze możliwości kształcenia i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora MJWPU, Joanna Potocka-Rak Starosta Ciechanowski, Stanisław Kęsik Wicestarosta oraz Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu.

 

„Dzięki funduszom europejskim inwestowanym w dodatkowe zajęcia i szkolenia, staże i praktyki oraz w wyposażenie szkolnych pracowni młodzież staje się kompleksowo przygotowana do wejścia na rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Nabyte kompetencje pozwalają na łagodniejsze przejście z etapu kształcenia do zatrudnienia i pomagają w zdobyciu i utrzymaniu pracy po opuszczeniu szkoły. Wszyscy potrzebujemy dobrze przygotowanych fachowców – skorzystają z nich nie tylko pracodawcy, ale i lokalna społeczność. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 podpisano dotychczas 80 umów na projekty doskonalenia zawodowego uczniów z ponad 175 mln zł dofinansowania.

 

Projekty będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema

Z ponad 1,7 mln zł wsparcia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema skorzysta 350 uczniów i 10 nauczycieli. Fundusze zainwestowane zostaną w wyposażenie pracowni, w różnego rodzaju projekty edukacyjne oraz w staże i praktyki u pracodawców. Z doskonalenia zawodowego skorzystają również nauczyciele. W szkole wyposażona zostanie pracownia projektowania i modelowania odzieży, która posłuży uczniom nowego kierunku – technik przemysłu mody z elementami kosmetologii. Poza zakupem nowego sprzętu dla pracowni komputerowej, doposażone będą również pracownie kształcące przyszłych logistyków i elektryków.

W ramach projektu zaplanowano specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują uczniów do zdania egzaminów zewnętrznych i uzyskania uprawnień zawodowych. Chętni uczniowie klas logistycznych będą realizowali innowacyjny projekt edukacyjny „Wirtualne laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe”. Przewidziane są także dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego, zajęcia matematyczne i przyrodnicze, zajęcia z zakresu programowania i pozostałe, m.in. rozwijające zdolności uczniów, kształcące postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Zespół Szkół realizować też będzie indywidualny i grupowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na 36 miesięcy od 1 września 2019 r.

 

Tytuł projektu: „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 1 949 662,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 743 897,80 zł (1 559 730,24 zł EFS + 184 167,56 zł BP)

Działanie: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Powiat ciechanowski zainwestuje prawie milion zł w rozwój 144 uczniów i 7 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Każdy uczeń weźmie udział w kompleksowym wsparciu, czyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, w specjalistycznym kursie zawodowym zgodnym z kierunkiem kształcenia (np. kurs baristyczny, kurs slim and fit drinks), w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w warsztatach z innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. W ramach projektu przewidziano też podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Projekt obejmie ponadto staże zawodowe u pracodawców dla 108 najlepszych uczniów.

Do poprawy jakości kształcenia przyczyni się zaplanowane wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni obsługi turystycznej.

Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy od 1 czerwca 2019 r.

 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 999 815,10 zł

Kwota dofinansowania: 899 833,02 zł (799 852,08 zł EFS + 99 980,94 zł BP)

Działanie: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Plik do pobrania:

Podpisanie umów w Ciechanowie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych