Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W najbliższych miesiącach do dwóch ciechanowskich zespołów szkół trafi ponad 2,6 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom uczniowie zyskają lepsze możliwości kształcenia i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora MJWPU, Joanna Potocka-Rak Starosta Ciechanowski, Stanisław Kęsik Wicestarosta oraz Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu.

 

„Dzięki funduszom europejskim inwestowanym w dodatkowe zajęcia i szkolenia, staże i praktyki oraz w wyposażenie szkolnych pracowni młodzież staje się kompleksowo przygotowana do wejścia na rynek pracy – podkreśla Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Nabyte kompetencje pozwalają na łagodniejsze przejście z etapu kształcenia do zatrudnienia i pomagają w zdobyciu i utrzymaniu pracy po opuszczeniu szkoły. Wszyscy potrzebujemy dobrze przygotowanych fachowców – skorzystają z nich nie tylko pracodawcy, ale i lokalna społeczność. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 podpisano dotychczas 80 umów na projekty doskonalenia zawodowego uczniów z ponad 175 mln zł dofinansowania.

 

Projekty będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema

Z ponad 1,7 mln zł wsparcia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen J. Bema skorzysta 350 uczniów i 10 nauczycieli. Fundusze zainwestowane zostaną w wyposażenie pracowni, w różnego rodzaju projekty edukacyjne oraz w staże i praktyki u pracodawców. Z doskonalenia zawodowego skorzystają również nauczyciele. W szkole wyposażona zostanie pracownia projektowania i modelowania odzieży, która posłuży uczniom nowego kierunku – technik przemysłu mody z elementami kosmetologii. Poza zakupem nowego sprzętu dla pracowni komputerowej, doposażone będą również pracownie kształcące przyszłych logistyków i elektryków.

W ramach projektu zaplanowano specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują uczniów do zdania egzaminów zewnętrznych i uzyskania uprawnień zawodowych. Chętni uczniowie klas logistycznych będą realizowali innowacyjny projekt edukacyjny „Wirtualne laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe”. Przewidziane są także dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego, zajęcia matematyczne i przyrodnicze, zajęcia z zakresu programowania i pozostałe, m.in. rozwijające zdolności uczniów, kształcące postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Zespół Szkół realizować też będzie indywidualny i grupowy program doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano na 36 miesięcy od 1 września 2019 r.

 

Tytuł projektu: „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 1 949 662,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 743 897,80 zł (1 559 730,24 zł EFS + 184 167,56 zł BP)

Działanie: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Powiat ciechanowski zainwestuje prawie milion zł w rozwój 144 uczniów i 7 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Każdy uczeń weźmie udział w kompleksowym wsparciu, czyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, w specjalistycznym kursie zawodowym zgodnym z kierunkiem kształcenia (np. kurs baristyczny, kurs slim and fit drinks), w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz w warsztatach z innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. W ramach projektu przewidziano też podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Projekt obejmie ponadto staże zawodowe u pracodawców dla 108 najlepszych uczniów.

Do poprawy jakości kształcenia przyczyni się zaplanowane wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni obsługi turystycznej.

Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy od 1 czerwca 2019 r.

 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Beneficjent: Powiat Ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 999 815,10 zł

Kwota dofinansowania: 899 833,02 zł (799 852,08 zł EFS + 99 980,94 zł BP)

Działanie: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Plik do pobrania:

Podpisanie umów w Ciechanowie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś