Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem do Wyszkowa trafi blisko 480 tys. zł wsparcia unijnego. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację Parku im. Karola Ferdynanda Wazy oraz Obelisku Wazów. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ligą Morską i Rzeczną Oddział w Wyszkowie oraz Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Idziego w Wyszkowie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma wsparcie w ramach RPO WM 2014-202. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. 

Dzięki środkom unijnym w wyszkowskim parku miejskim powstanie ścieżka  edukacyjno-informacyjna biegnąca od parku przez bulwar im. K. Deptuły do kościoła pw. św. Idziego. W tym celu przebudowany zostanie chodnik, pojawią się nowe kosze na śmieci, ławki oraz tablice informacyjno-edukacyjne. Dwa pomniki przyrody zostaną podświetlone lampami i będą na nich umieszczone tabliczki informacyjne. Na terenie parku w dwóch punktach zaplanowana jest także wymiana oświetlenia na energooszczędne.

W ramach projektu zostanie też zakupiona i zamontowana w parku ławeczka Jerzego Różyckiego z odlewem postaci w brązie. Poza tym przeprowadzone będą prace konserwatorskie i renowacyjne przy Obelisku Wazów, jednym z najstarszych zachowanych w Polsce tego typu zabytków.

Tytuł projektu: WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY WYSZKÓW POPRZEZ OCHRONĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Beneficjent: Gmina Wyszków

Całkowita wartość projektu: 695 526,29 zł

Kwota dofinansowania: 478 215,74 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy .

Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych