Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji. Konkurs będzie trwał do 15 stycznia 2018 roku, a do wydania jest ponad 36,7 mln zł. Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały m.in. kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Dodatkowo wybrane projekty pomogą rozwijać kompetencje informatyczne, a także  wprowadzić indywidualną pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Fundusze unijne na lepszą edukację dzieci i młodzieży

Rynek pracy i edukacja to ogniwa połączone. Celem nowej perspektywy UE 2014-2020 jest kształtowanie już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych w późniejszej karierze zawodowej. Wsparcie adresowane jest zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

Rozwój przez edukację

W ramach konkursu wnioskodawcy będą mogli realizować w szkołach projekty edukacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. Fundusze pomogą rozwijać uzdolnienia, a także wdrażać nowatorskie formy i programy nauczania. Elementem projektu będzie również organizacja kółek zainteresowań, warsztatów czy laboratoriów dla uczniów oraz realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Z unijnego wsparcia skorzystają także nauczyciele. W doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych pomogą np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia czy staże i praktyki nauczycieli. Nauczyciele w ramach projektu będą mogli nawiązać współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, a także młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami socjoterapii oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Kształtowanie umiejętności i postaw młodego człowieka w zakresie przyszłego zatrudnienia to cele projektów, które będą realizowane z pomocą funduszy europejskich. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki, od zajęć wyrównawczych po nauczanie metodą eksperymentu. Pomoc dedykowana jest również nauczycielom. Gorąco zachęcam szkoły oraz placówki edukacyjne do składania wniosków i sięgania po unijne granty. W tym konkursie do wydania jest ponad 36 mln zł – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Realizowane projekty pozwolą także wprowadzić nauczanie oparte na metodzie eksperymentu. Wśród uczniów kształtowane i rozwijane będą kompetencje z przedmiotów przyrodniczych lub z matematyki. Dodatkowo możliwe będzie wyposażenie pracowni szkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne.

W dzisiejszych czasach znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwia poszukiwanie dobrej pracy. Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone będzie właśnie na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Szkoły i placówki systemu oświaty biorące udział w projekcie, zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia konieczne do realizacji programów informatycznych. Wnioskodawca zapewni także szkołom odpowiednią infrastrukturę sieciowo-usługową, a nauczyciele zostaną przeszkoleni m.in. w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, jak wykorzystywać narzędzia cyfrowe w nauczaniu i w prowadzeniu zajęć z uczniami z niepełnosprawnościami.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty to kolejny cel trwającego naboru z Działania 10.1.1. Działania przewidziane w realizowanych projektach będą polegały na doposażeniu szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.

Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach konkursu skierowane będą do:

  • uczniów szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi);

  • · nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne

Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół zawodowych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły prowadzące kształcenie ogólne dla dzieci i młodzieży. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 36 783 240,00 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania aż 95%.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Wnioski o dofinansowanie można składać od 8 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. i wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.


O RPO WM 2014-2020
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś