Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej w zakresie kompetencji kluczowych, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zostały podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie. Unijne wsparcie wyniesie
prawie 1,6 mln zł i pochodzi z programu regionalnego oraz z budżetu państwa.

W sochaczewskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych prawie 1,6 mln zł z funduszy unijnych zainwestowane zostanie we wdrożenie nowych form i programów nauczania, organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijających uzdolnienia. Uczniowie będą też uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych m.in. do Centrum Nauki Kopernik czy Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Nauczyciele zaś będą mogli doskonalić swoje umiejętności i kompetencje na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Dodatkowo w ramach projektów, szkolne pracownie wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania.

To dobra wiadomość dla uczniów i nauczycieli sochaczewskich szkół, w których jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja 5 projektów edukacyjnych. Z zaplanowanych działań skorzysta ponad 1,1 tys. uczniów, a ponad 40 nauczycieli skorzysta z rozwoju zawodowego uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie otrzyma łącznie ponad 1137 uczniów ze: Szkoły Podstawowej nr 2 (240 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 4 (178 uczniów), Gimnazjum nr 1 (180 uczniów), Gimnazjum nr 2 (260 uczniów) oraz z Zespołu Szkół w Sochaczewie tj. Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3 (279 uczniów). Projekty uzyskały ponad 1,5 mln zł dofinansowania w ramach Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna – Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Tytuł projektu: Akademia kompetencji – kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 572 832,95 zł

Kwota dofinansowania: 537 773,75 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 503 954,78 zł

Kwota dofinansowania: 472 010,78 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu: Przyszłość w naszych rękach – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie.

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 261 973,20 zł

Kwota dofinansowania: 246 133,20 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

Tytuł projektu: Inwestujemy w przyszłość – podnoszenie kompetencji kluczowych na Rynku Pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie 

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 190 446,15 zł

Kwota dofinansowania: 178 863,15 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 157 440,42 zł

Kwota dofinansowania: 148 002,42 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś