Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Możliwości wykorzystania przez przedsiębiorców środków finansowych z Unii Europejskiej były przedmiotem debaty „Fundusze unijne motorem rozwoju gospodarki – perspektywa 2014-2020”, zorganizowanej 5 maja w Warszawie przez Polsko-Francuską Izbę Handlową. W gronie ekspertów byli Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Francja to trzeci co do wielkości zagraniczny inwestor w Polsce, a jednocześnie jeden z największych pracodawców. W kolejnych latach planowany jest dalszy rozwój biznesu, w czym udział mogą mieć fundusze unijne, dlatego ten temat podjęto w majowej odsłonie cyklu spotkań pn. Rendez-Vous Biznesu. W spotkaniu uczestniczyło 70 przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm zrzeszonych w Polsko-Francuskiej Izbie Handlowej. Uczestnicy reprezentowali takie branże jak energetyka, telekomunikacja, czy też informatyka.

Około 20 mld euro dla przedsiębiorców

W ramach programów krajowych i regionalnych przewidziane jest 20 mld euro wsparcia dla przedsiębiorców, do wykorzystania głównie w formie dotacji. Nie zabraknie również instrumentów finansowych takich jak pożyczki, poręczenia, wsparcie z funduszy Venture Capital oraz  aniołów biznesu. Fundusze z UE rozdysponowane zostaną w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz programów krajowych, zwłaszcza Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Na poziomie regionalnym wsparcie skierowane będzie głównie do sektora MŚP, natomiast możliwości finansowania inwestycji dużych firm będą głównie dostępne w ramach programów krajowych.

Od lewej: Monika Constant Dyrektor Polsko-Francuskiej Izby Handlowej, Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

W kierunku innowacyjności i konkurencyjności

Kolejne lata przyniosą duży nacisk na realizację projektów sprzyjających inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi. Promowane będą projekty wspierające budowanie mocnych stron kraju i poszczególnych regionów, czyli obszarów inteligentnych specjalizacji. Na poziomie krajowym zidentyfikowano 19 inteligentnych specjalizacji. Na poziomie województwa mazowieckiego wyróżniono natomiast cztery inteligentne specjalizacje, do których należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.

– W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego przewidziano ponad 491  mln euro na projekty sprzyjające innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza. Wsparcie uzyskają projekty sprzyjające komercjalizacji projektów B+R oraz zwiększeniu zaangażowania biznesu w aktywność badawczą. Promowane będą inwestycje mające na celu poprawę warunków dla rozwoju firm, ich umiędzynarodowienia, a także zwiększenia zastosowania innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych. – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie wsparcia m.in. na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, rozwój technologii (samodzielnie opracowanej przez firmę lub nabytej), proces powstawania innowacji do momentu pierwszego wdrożenia przemysłowego.

Na poziomie krajowym największe wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), gdzie wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie aż 8,61 mld euro. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych, duże sektorowe przedsięwzięcia B+R inicjowane przez grupę przedsiębiorstw, zapewnienie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, a także proinnowacyjne usługi dla biznesu.

Po zakończeniu debaty odbył się tradycyjny koktajl networkingowy. Była to okazja do dalszej rozmowy w mniej formalnej atmosferze.

 

Anna Penda
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka  Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 22 23
media@mazowia.eu

 

 

 

Zdjęcia: Polsko-Francuska Izba Handlowa

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś