Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 28 kwietnia trwa konkurs na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla kardiologii i onkologii mogą otrzymać projekty zgłaszane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych objętych tzw. OSI problemowymi, czyli obszarami strategicznej interwencji. Ogólna pula środków wynosi ponad 32,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wielkość nakładów na ochronę zdrowia poprawia dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także wzmacnia bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego w ramach RPO WM 2014-2020 zaplanowano fundusze na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb, w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii. Wsparcie unijne obejmie m.in. zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, urządzeń medycznych oraz remont, modernizację przebudowę i adaptację pomieszczeń. Na ten cel zostanie zainwestowane ponad 32,1 mln zł (Działanie 6.1). Do 28 kwietnia trwa konkurs na inwestycje w infrastrukturę szpitalną dla kardiologii i onkologii w ramach RIT

Na co, dla kogo i ile?

Wsparcie otrzymają projekty realizowane w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Placówki medyczne na zakup sprzętu i zakończenie remontów mają czas do 30 czerwca 2019 r.

O unijne dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty im podległe, ich związki oraz stowarzyszenia z obszarów strategicznej interwencji tzw. OSI problemowych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty wskazane w planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi, dla województwa mazowieckiego. Wnioskodawców obowiązuje Plan inwestycyjny aktualny na dzień złożenia pierwszego Wniosku o dofinansowanie projektu dla danego subregionu – ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszedlamazowsza.eu/punkty-informacyjne/

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś