Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Potencjał do przyciągania biznesu sprzyja rozwojowi lokalnych rynków. Dlatego ponad 140 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zainwestowane zostanie w przygotowanie terenów inwestycyjnych. Do 6 lutego o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się samorządy spoza Warszawy i okolic. Dla nich z kolei konkurs wystartuje już pod koniec lutego.

Zdolność do przyciągania biznesu jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lokalnej gospodarki, tworzeniu miejsc pracy, a często również odnowie zmarginalizowanych dzielnic. Jednym ze sposobów na to jest tworzenie terenów inwestycyjnych, np. w obrębie dawnych obszarów przemysłowych, wojskowych, kolejowych czy pegeerowskich. Korzyści z takich działań jest wiele. Począwszy od rozwoju gospodarczego i zmniejszania bezrobocia w regionie, po poprawę jakości życia, co jest magnesem nie tylko dla inwestorów, ale również mieszkańców.

Do 6 lutego samorządy spoza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie przygotowania terenów inwestycyjnych z RPO WM 2014-2020. Co istotne, już na etapie składania wniosków konieczne jest pokazanie zapotrzebowania na inwestycję przez co najmniej jednego inwestora. Pula konkursu to ponad 44 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo, na co i ile?

Samorządy, ich związki i stowarzyszenia mogą ubiegać się o fundusze na kompleksowe zapewnienie terenów inwestycyjnych dla potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Działania mogą uwzględniać wyposażenie terenu w wodociąg, kanalizację, instalację elektryczną, instalację gazową lub ciepłowniczą, czy sieć teleinformatyczną. Dofinansowanie obejmie również przygotowanie projektu (np. prace studyjno-koncepcyjne, ekspertyzy, badania geologiczne). Dodatkowo dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie wybudowanie lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu, a także zagospodarowanie otoczenia (np. zapewnienie parkingów). Wielkość terenu inwestycyjnego  musi wynieść co najmniej 3 ha powierzchni.

Należy pamiętać, żeby nie powielać już istniejącej infrastruktury i zwracać szczególną uwagę na efektywność kosztową. Promowane będą inwestycje realizowane m.in. na obszarach o podwyższonym poziomie bezrobocia, obejmujące swym zasięgiem ponad 5 ha powierzchni, zlokalizowane w pobliżu sieci transportowych, czy też wspierające obszary inteligentnej specjalizacji Mazowszapowiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szanse na uzyskanie dofinansowania zwiększy także realizacja inwestycji zgodnej z gminnym programem rewitalizacji, czy wyłożenie większego wkładu własnego niż wymagane minimalne 20 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość dofinansowania  w przeliczeniu na 1 ha powierzchni wyniesie do 50 tys. euro (ponad 215 tys. zł), natomiast w przeliczeniu na jedną inwestycję zlokalizowaną na utworzonych terenach inwestycyjnych – do 450 tys. euro (ponad 1,9 mln zł). Projekt należy zrealizować najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś