Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 21 lutego do 21 marca podmioty lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia będą mogły ubiegać się o dofinansowanie organizacji wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach Dziennych Domów Opieki Medycznej. Pula środków na ten cel to 40,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Ważnym obszarem wsparcia z programu regionalnego dla Mazowsza jest rozwój usług skierowanych do osób niesamodzielnych, zwłaszcza osób starszych. Mogą to być na przykład Dzienne Domy Opieki Medycznej, czyli miejsca gdzie osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na ten cel już od 21 lutego.

Postęp sprawia, że życie się wydłuża, a to z kolei powoduje konieczność rozwoju usług wspierających osoby starsze, często mocno schorowane, ale też rodzin z ich otoczenia. Dlatego właśnie w ramach tego konkursu przeznaczymy ponad 40 mln zł na wsparcie działalności Dziennych Domów Opieki Medycznej – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na co fundusze?

Dofinansowanie z programu regionalnego obejmie ocenę stanu zdrowia pacjenta, diagnostykę ambulatoryjną, opiekę lekarską i pielęgniarską. Placówki lecznicze będą mogły zakupić sprzęt do specjalistycznych zabiegów
z zakresu elektrolecznictwa, krioterapii, światłolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, czy masażu. Będą środki na sprzęt do kinezyterapii (leczenia ruchem), czyli na przykład piłki, laski do ćwiczeń, drabinki, materace, rotatory do ćwiczeń, stół rehabilitacyjny, czy nowoczesne kabiny do ćwiczeń pomagające w odzyskaniu sprawności. Dofinansowanie obejmie również koszty posiłków i dojazdów do dziennego domu opieki medycznej.

Co istotne, szansę na uzyskanie dofinansowania mają wyłącznie projekty zgodne ze standardem określonym w dokumencie „Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania (Standard DDOM)” opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wyniesie do 17 tys. zł. Dofinansowanie obejmie projekty o wartości nawet 2 mln zł. Placówki lecznicze muszą się liczyć z koniecznością wniesienia wkładu własnego na poziomie co najmniej 7 procent kosztów kwalifikowalnych.

 

Kto skorzysta?

Wsparcie w ramach projektów dofinansowanych z programu regionalnego powinno być kierowane do osób niesamodzielnych, zwłaszcza powyżej 65 roku życia wymagających opieki. W jakim celu? Poprawy stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganiu powikłaniom poszpitalnym, ale też przygotowaniu pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością. Z usług DDOM mogą więc skorzystać pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad leczeniem farmakologicznym, czy też kompleksowych działań usprawniających. Mogą to być również osoby u których występuje ryzyko hospitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś