Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przypominamy, że do 21 marca trwa nabór projektów na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Do rozdysponowania jest ponad 5 mln zł. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Działania interwencyjne na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zapobiegają pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych wzmocni także umiejętności praktyczne dzieci i młodzieży w zakresie aktywizacji społecznej. Ogólna pula środków przeznaczona na ten cel to ponad 5,1 mln zł.

Dla kogo, na co i ile?

O dofinansowanie w konkursie dotyczącym integracji dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe oraz podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną czy wsparcie rodziny. W konkursie mogą też wziąć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, a także partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne i lokalne grupy działania.

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży m.in.: świetlic środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych czy placówek specjalistycznych. Przewidziano również wsparcie na realizację co najmniej dwóch zajęć rozwijających z ośmiu wymienionych: porozumiewanie się w języku ojczystym, w językach obcych, kompetencje matematyczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna oraz umiejętność uczenia się. Efektem realizowanych działań będzie poprawa jakości życia dzieci i młodzieży, ale również osób z ich rodzin i otoczenia.

Minimalna wartość realizowanego projektu to 100 tys. zł. Dofinansowanie projektu może sięgnąć nawet 93%. Projekt musi być zaplanowany na okres 24 miesięcy.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś