Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 15 października wydłużono konkurs dotyczący wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. O dofinansowanie organizacji usług dla mikro, małych i średnich firm mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu. Pula konkursu wynosi ponad 12 mln zł. 

 

Unijne finansowanie obejmie inkubację i akcelerację przedsiębiorstw w formie usług doradczych i eksperckich. Fundusze pokryją koszty organizacji warsztatów, spotkań i sesji doradczych, zakupu ekspertyz, analiz czy też raportów badawczych. Wszystko po to, aby pomóc początkującemu przedsiębiorcy w stawianiu pierwszych kroków na rynku. O środki mogą ubiegać się mazowieckie akredytowane instytucje otoczenia biznesu, a także nieakredytowane o ile spełniają wymogi konkursu. Są to m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Projekt muszą zrealizować do 30 czerwca 2020 roku.

Trzeba pamiętać, że działania muszą odpowiadać potrzebom rynku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania firm na planowane usługi inkubacyjne i akceleracyjne. Dofinansowanie projektu wyniesie do 2,5 mln zł, a do jednego przedsiębiorcy może trafić nawet 100 tys. zł –  powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.                                                              

Większe szanse na uzyskanie funduszy unijnych mają projekty realizowane przez mazowieckie IOB, instytucje współpracujące z jednostkami naukowymi, a także posiadające doświadczenie w udzielaniu usług dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz prac rozwojowych dla przedsiębiorstw technologicznych. Dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych