Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do 15 października wydłużono konkurs dotyczący wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. O dofinansowanie organizacji usług dla mikro, małych i średnich firm mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu. Pula konkursu wynosi ponad 12 mln zł. 

 

Unijne finansowanie obejmie inkubację i akcelerację przedsiębiorstw w formie usług doradczych i eksperckich. Fundusze pokryją koszty organizacji warsztatów, spotkań i sesji doradczych, zakupu ekspertyz, analiz czy też raportów badawczych. Wszystko po to, aby pomóc początkującemu przedsiębiorcy w stawianiu pierwszych kroków na rynku. O środki mogą ubiegać się mazowieckie akredytowane instytucje otoczenia biznesu, a także nieakredytowane o ile spełniają wymogi konkursu. Są to m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Projekt muszą zrealizować do 30 czerwca 2020 roku.

Trzeba pamiętać, że działania muszą odpowiadać potrzebom rynku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy zapotrzebowania firm na planowane usługi inkubacyjne i akceleracyjne. Dofinansowanie projektu wyniesie do 2,5 mln zł, a do jednego przedsiębiorcy może trafić nawet 100 tys. zł –  powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.                                                              

Większe szanse na uzyskanie funduszy unijnych mają projekty realizowane przez mazowieckie IOB, instytucje współpracujące z jednostkami naukowymi, a także posiadające doświadczenie w udzielaniu usług dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz prac rozwojowych dla przedsiębiorstw technologicznych. Dofinansowanie projektu wyniesie do 80 procent.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw.

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś