Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym to cel kolejnego konkursu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pula środków wynosi 7,8 mln zł. Wnioski można składać do 9 stycznia.

Fundusze unijne pomagają organizować życie lokalnych społeczności. Jest tak na przykład dzięki rozwojowi usług skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do 9 stycznia trwa konkurs o dofinansowanie tworzenia i rozwoju miejsc wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Środki z programu regionalnego wspierają rodziny w zapewnieniu bezpiecznego i atrakcyjnego sposobu na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Szczególny nacisk kładziemy na powstawanie i rozwój placówek wsparcia dziennego na terenach znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, obszarach wiejskich, a także tam gdzie nie ma tego typu placówek – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Na co dofinansowanie?

Fundusze ułatwią tworzenie i rozwój miejsc wsparcia dziennego dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Mogą to być świetlice środowiskowe, kluby i ogniska wychowawcze, ale też praca podwórkowa. Takie miejsca zapewniają rodzinom wsparcie w opiece nad dziećmi, pomoc w nauce, ale też ułatwiają rozwój zainteresowań. Podczas planowania projektu trzeba założyć zapewnienie zajęć dotyczących co najmniej dwóch kompetencji kluczowych spośród: porozumiewania się w języku ojczystym, znajomości języków obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Unijne dofinansowanie obejmie również tworzenie i rozwój specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, czyli takich które organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne czy logopedyczne.

Dla kogo i ile?

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, placówki zajmujące się integracją społeczną, podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne), organizacje pozarządowe, czy Lokalne Grupy Działania (LGD). Preferowane są projekty realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów. Wsparcie obejmie działania o wartości co najmniej 100 tys. zł. Na ich realizację można uzyskać dofinansowanie nawet 93 procent kosztów kwalifikowalnych. Projekt trzeba zrealizować w ciągu dwóch lat.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Gdzie szukać informacji o unijnym dofinansowaniu?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś