Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przed przedsiębiorcami kolejna szansa na otrzymanie unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Tym razem wsparcie obejmie eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych, a pula środków to ponad 21 mln zł. Na złożenie wniosku jest czas do 10 stycznia. 

W większości konkursów o unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli wysoką jakością życia, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i bezpieczną żywnością. W przypadku eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych jest inaczej, ponieważ wsparcie obejmie prace badawczo-rozwojowe wykraczające poza te obszary. O fundusze unijne mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne.

Co obejmie dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmie koszty dotyczące m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Unijne dofinansowanie wyniesie od 250 tys. zł do 2 mln zł. Na realizację prac będzie czas do połowy 2020 roku. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością zainwestowania wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 procent kosztów kwalifikowalnych.

Większą szansę na dofinansowanie będą miały projekty odpowiadające na potrzeby rynkowe, zakładające współpracę z jednostkami naukowymi, charakteryzujące się nowością wyników prac, a także większym niż wymagane zaangażowaniem finansowym firmy – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany).

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś