Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Pod tym względem znajduje się w czołówce regionów. Zaangażowano już ponad 91 proc. środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3,3 tys. umów, których wsparcie wyniesie 6,9 mld zł – Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreśla Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania podsumowującego realizację programu regionalnego omówiono aktywność beneficjentów z Warszawy i okolicznych subregionów, którzy pozyskali do tej pory ponad 3,8 mld zł dofinansowania. Środki pozwolą na wsparcie 1,8 tysiąca projektów, z których część ma charakter ogólnowojewódzki, a więc z ich efektów skorzystają również mieszkańcy innych części regionu.

Projekty z Warszawy dotyczą głównie działalności badawczo-rozwojowej (ponad 760 mln zł), rozwoju regionalnego systemu transportowego (ponad 490 mln zł), e-usług (ponad 320 mln zł) i edukacji (280 mln zł). W przypadku subregionów warszawskiego zachodniego i warszawskiego wschodniego największe wsparcie zyskały działania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. W subregionie warszawskim zachodnim dużą popularnością cieszyły się konkursy dotyczące wsparcia przedsiębiorców, a w subregionie warszawskim wschodnim – włączenia społecznego
i walki z ubóstwem.

Jak Fundusze Europejskie wspierają Warszawę i okoliczne powiaty? Na przykład przez inwestycje w:

 • rozbudowę i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury (wartość: 6,9 mln zł, dofinansowanie: 3,1 mln zł);
 • modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy (wartość: 8 mln zł, dofinansowanie: 4,9 mln zł);
 • modernizację Muzeum Woli (wartość: 10 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł);
 • nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w ramach projektu Szkoła bliżej nauki, zrealizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w szkołach z 7 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wartość 4,9 mln zł, dofinansowanie 3,9 mln zł);
 • wsparcie osób niesamodzielnych w formie teleopieki w ramach projektu Z@OPIEKOWANI zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa (wartość 977 tys. zł, dofinansowanie 781 tys. zł);
 • rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wartość 185 mln zł, dofinansowanie 71 mln zł);
 • rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt (wartość 76 mln zł, dofinansowanie 60 mln zł);
 • utworzenie systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (wartość 65 mln zł, dofinansowanie 47 mln zł);
 • budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice (wartość 22 mln zł, dofinansowanie 15 mln zł);
 • budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów (wartość 9,3 mln zł, dofinansowanie 6,9 mln zł);
 • ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” (wartość 9,4 mln zł, dofinansowanie 6,1 mln zł).

 

Do wielomilionowych projektów, z których efektów skorzystają również mieszkańcy innych części województwa  należą m.in.:

 • modernizacja pociągów Kolei Mazowieckich (wartość 197 mln zł, dofinansowanie 128 mln zł) oraz zakup 6 nowych pięcioczłonowych pociągów osobowych (wartość 153 mln zł, dofinansowanie 96 mln zł);
 • zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wartość 150 mln zł, dofinansowanie 124,9 mln zł);
 • budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica (wartość 137 mln zł, dofinansowanie 95 mln zł);
 • projekt dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wartość 119,9 mln zł, dofinansowanie 95,9 mln zł);
 • utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wartość 83 mln zł, dofinansowanie 65 mln zł);
 • modernizacja kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (wartość 42 mln zł, dofinansowanie 32 mln zł);
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu (wartość 20 mln zł, dofinansowanie 16 mln zł);
 • informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka (wartość: 7 mln zł, dofinansowanie: 6,1 mln zł).

 

Warszawa jest siedzibą wielu instytucji, firm czy organizacji pozarządowych, których zasięg oddziaływania wykracza daleko poza granice administracyjne miasta, dlatego składane stąd wnioski o dofinansowanie często dotyczą wielomilionowych projektów. Wystarczy spojrzeć na inwestycje w działalność badawczą sektora naukowego które zdobyły prawie 450 mln zł dofinansowania czy ponad 260 mln zł przeznaczone na projekty kolejowe. Biorąc pod uwagę zaś profil beneficjentów, ponad 800 z dofinansowanych projektów pochodzi z sektora biznesowego, co pokazuje ogromną aktywność przedsiębiorców – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

Fundusze europejskie wspierają służbę zdrowia w dobie koronawirusa

Fundusze europejskie wspierają inwestycje w zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 140 mln zł, w tym 124,9 pochodzi z unijnych środków. W sumie do placówek stołecznych i z aglomeracji warszawskiej trafiło ponad 2,2 mln środków ochrony osobistej, w tym niemal 895 000 masek, ponad 96 000 kombinezonów, 1,1 mln rękawiczek, 34 600 fartuchów, 17 000 gogli, prawie 150 000 litrów płynów do dezynfekcji i 18 950 przyłbic.

Polskie regiony, w tym Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak zwykle pokazują, że bardzo dobrze radzą sobie z wdrażaniem środków europejskich. Nie dość, że wszystkie środki są sprawnie wydatkowane, to jeszcze Mazowsze było pierwszym w Europie regionem, który uruchomił środki europejskie na walkę z COVID-19. Te doświadczenia pokazują, że w nowej perspektywie unijnej 2021–2027, regionalne programy operacyjne powinny wdrażać jeszcze więcej środków – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Do stołecznych i podwarszawskich szpitali trafi w sumie 310 pulsoksymetrów, 220 termometrów, 192 aparatów do mierzenia ciśnienia, 120 reduktorów do butli z tlenem, 100 stetoskopów, 88 kardiomonitorów, 50 łóżek OIT, 46 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 12 podstawowych respiratorów stacjonarnych, 12 centrali monitorujących, 12 urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności, 6 mobilnych RTG, 4 podstawowe respiratory mobilne, 4 aparaty EKMO i 1 chłodnia farmaceutyczna wyposażona w chłodnice wentylatorowe. Stołeczny Meditrans otrzymał także pojazd do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki medycznej. Zakupiony został dla niego również ambulans typu C.

 

Spotkanie podsumowujące stan realizacji programu regionalnego, z udziałem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mariusza Frankowskiego Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Marcina Wajdy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego / Zdjęcie: Michał Słaby UMWM

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych