Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Pod tym względem znajduje się w czołówce regionów. Zaangażowano już ponad 91 proc. środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3,3 tys. umów, których wsparcie wyniesie 6,9 mld zł – Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreśla Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkania podsumowującego realizację programu regionalnego omówiono aktywność beneficjentów z Warszawy i okolicznych subregionów, którzy pozyskali do tej pory ponad 3,8 mld zł dofinansowania. Środki pozwolą na wsparcie 1,8 tysiąca projektów, z których część ma charakter ogólnowojewódzki, a więc z ich efektów skorzystają również mieszkańcy innych części regionu.

Projekty z Warszawy dotyczą głównie działalności badawczo-rozwojowej (ponad 760 mln zł), rozwoju regionalnego systemu transportowego (ponad 490 mln zł), e-usług (ponad 320 mln zł) i edukacji (280 mln zł). W przypadku subregionów warszawskiego zachodniego i warszawskiego wschodniego największe wsparcie zyskały działania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. W subregionie warszawskim zachodnim dużą popularnością cieszyły się konkursy dotyczące wsparcia przedsiębiorców, a w subregionie warszawskim wschodnim – włączenia społecznego
i walki z ubóstwem.

Jak Fundusze Europejskie wspierają Warszawę i okoliczne powiaty? Na przykład przez inwestycje w:

 • rozbudowę i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury (wartość: 6,9 mln zł, dofinansowanie: 3,1 mln zł);
 • modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy (wartość: 8 mln zł, dofinansowanie: 4,9 mln zł);
 • modernizację Muzeum Woli (wartość: 10 mln zł, dofinansowanie: 2,9 mln zł);
 • nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w ramach projektu Szkoła bliżej nauki, zrealizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w szkołach z 7 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wartość 4,9 mln zł, dofinansowanie 3,9 mln zł);
 • wsparcie osób niesamodzielnych w formie teleopieki w ramach projektu Z@OPIEKOWANI zrealizowanego przez miasto stołeczne Warszawa (wartość 977 tys. zł, dofinansowanie 781 tys. zł);
 • rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (wartość 185 mln zł, dofinansowanie 71 mln zł);
 • rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt (wartość 76 mln zł, dofinansowanie 60 mln zł);
 • utworzenie systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew (wartość 65 mln zł, dofinansowanie 47 mln zł);
 • budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice (wartość 22 mln zł, dofinansowanie 15 mln zł);
 • budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów (wartość 9,3 mln zł, dofinansowanie 6,9 mln zł);
 • ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” (wartość 9,4 mln zł, dofinansowanie 6,1 mln zł).

 

Do wielomilionowych projektów, z których efektów skorzystają również mieszkańcy innych części województwa  należą m.in.:

 • modernizacja pociągów Kolei Mazowieckich (wartość 197 mln zł, dofinansowanie 128 mln zł) oraz zakup 6 nowych pięcioczłonowych pociągów osobowych (wartość 153 mln zł, dofinansowanie 96 mln zł);
 • zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wartość 150 mln zł, dofinansowanie 124,9 mln zł);
 • budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica (wartość 137 mln zł, dofinansowanie 95 mln zł);
 • projekt dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wartość 119,9 mln zł, dofinansowanie 95,9 mln zł);
 • utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wartość 83 mln zł, dofinansowanie 65 mln zł);
 • modernizacja kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (wartość 42 mln zł, dofinansowanie 32 mln zł);
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu (wartość 20 mln zł, dofinansowanie 16 mln zł);
 • informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka (wartość: 7 mln zł, dofinansowanie: 6,1 mln zł).

 

Warszawa jest siedzibą wielu instytucji, firm czy organizacji pozarządowych, których zasięg oddziaływania wykracza daleko poza granice administracyjne miasta, dlatego składane stąd wnioski o dofinansowanie często dotyczą wielomilionowych projektów. Wystarczy spojrzeć na inwestycje w działalność badawczą sektora naukowego które zdobyły prawie 450 mln zł dofinansowania czy ponad 260 mln zł przeznaczone na projekty kolejowe. Biorąc pod uwagę zaś profil beneficjentów, ponad 800 z dofinansowanych projektów pochodzi z sektora biznesowego, co pokazuje ogromną aktywność przedsiębiorców – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

Fundusze europejskie wspierają służbę zdrowia w dobie koronawirusa

Fundusze europejskie wspierają inwestycje w zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptację pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 140 mln zł, w tym 124,9 pochodzi z unijnych środków. W sumie do placówek stołecznych i z aglomeracji warszawskiej trafiło ponad 2,2 mln środków ochrony osobistej, w tym niemal 895 000 masek, ponad 96 000 kombinezonów, 1,1 mln rękawiczek, 34 600 fartuchów, 17 000 gogli, prawie 150 000 litrów płynów do dezynfekcji i 18 950 przyłbic.

Polskie regiony, w tym Samorząd Województwa Mazowieckiego, jak zwykle pokazują, że bardzo dobrze radzą sobie z wdrażaniem środków europejskich. Nie dość, że wszystkie środki są sprawnie wydatkowane, to jeszcze Mazowsze było pierwszym w Europie regionem, który uruchomił środki europejskie na walkę z COVID-19. Te doświadczenia pokazują, że w nowej perspektywie unijnej 2021–2027, regionalne programy operacyjne powinny wdrażać jeszcze więcej środków – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM.

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Do stołecznych i podwarszawskich szpitali trafi w sumie 310 pulsoksymetrów, 220 termometrów, 192 aparatów do mierzenia ciśnienia, 120 reduktorów do butli z tlenem, 100 stetoskopów, 88 kardiomonitorów, 50 łóżek OIT, 46 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 12 podstawowych respiratorów stacjonarnych, 12 centrali monitorujących, 12 urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności, 6 mobilnych RTG, 4 podstawowe respiratory mobilne, 4 aparaty EKMO i 1 chłodnia farmaceutyczna wyposażona w chłodnice wentylatorowe. Stołeczny Meditrans otrzymał także pojazd do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki medycznej. Zakupiony został dla niego również ambulans typu C.

 

Spotkanie podsumowujące stan realizacji programu regionalnego, z udziałem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mariusza Frankowskiego Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Marcina Wajdy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego / Zdjęcie: Michał Słaby UMWM

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś