Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Środki europejskie ułatwiają skuteczną walkę z epidemią koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do mazowieckich szpitali i zespołów ratownictwa medycznego trafia specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, a także środki ochrony osobistej. Z pomocy korzystają też opiekunowie świadczący usługi w domach mieszkańców. Z kolei przedsiębiorcy korzystają z dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. W planach jest uruchomienie dotacji i pożyczek obrotowych na utrzymanie działalności. Samorząd Mazowsza zaplanował także projekt wspierający szkoły i nauczycieli w edukacji zdalnej. Wszystko to możliwe jest dzięki funduszom europejskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapewniamy sprzęt medyczny i środki ochrony

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił 124,9 mln zł  z Unii Europejskiej na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, a także środki ochrony osobistej dla personelu medycznego z ponad 70 placówek. W pierwszej kolejności zabezpieczono tych, którzy walczą o nasze zdrowie i życie. Do tej pory przekazano do nich blisko 4,5 mln środków ochrony osobistej. Fundusze europejskie pozwoliły na zakup blisko 7 tys. testów do wykrywania koronawirusa u personelu medycznego. Dla mazowieckich szpitali trafiło około 3,5 tys. sztuk specjalistycznego sprzętu, m.in. aparatów RTG, respiratorów, defibrylatorów, kardiomonitorów, tomografów, ssaków medycznych, pulsoksymetrów, bezdotykowych termometrów, ciśnieniomierzy. Stacje pogotowia w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie otrzymały specjalne busy do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Fundusze europejskie pozwoliły także na zakup 5 ambulansów.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest w ramach działania Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wspieramy stacje pogotowia ratunkowego i transport sanitarny

Prawie 24 mln zł z funduszy europejskich przeznaczonych zostało na wsparcie pięciu stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Środki umożliwią sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, dodatków specjalnych za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w warunkach szczególnego zagrożenia oraz zatrudnienie dodatkowego personelu, w sytuacji zwiększonego nasilenia pracą lub objęcia zespołu ratowniczego kwarantanną. Sfinansowane mogą zostać także np. posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu dla tych pracowników, którzy ze względów na bezpieczeństwo nie mogą wrócić do swoich domów. Ponadto, możliwe do realizacji będą szkolenia zwiększające skuteczność zwalczania epidemii, w tym przygotowania wolontariuszy do realizacji działań wspierających funkcjonowanie stacji pogotowia ratunkowego.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Pomagamy osobom świadczącym usługi społeczne

Opiekunowie świadczący pomoc osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować swoje działania. Jest to możliwe, dzięki decyzji Zarządu Województwa o zwiększeniu budżetów projektów społecznych realizowanych przez samorządy, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, fundacje czy stowarzyszenia. Dodatkowe fundusze pozwolą na zakup środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu do walki z epidemią, np. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnie, naczyń higienicznych.

Zwiększenie budżetów dofinansowanych projektów w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług odbyło się na podstawie analizy potrzeb beneficjentów.

Wspieramy mazowieckie szkoły w nauce zdalnej

Ponad 230 placówki oświatowe, w tym szkoły podstawowe, zespoły szkół, licea, szkoły specjalne, otrzymają wsparcie w nauczaniu zdalnym. Do placówek trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt (tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety) i oprogramowanie. Nauczyciele skorzystają ze szkoleń, które przygotują ich na nauczania online. Uczniowie z kolei otrzymają laptopy, tablety z dostępem do Internetu, dzięki czemu w edukacji zdalnej będą mogły uczestniczyć osoby, które do tej pory nie miały takiej możliwości. Planowane dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wyniesie 27,9 mln zł.

Projekt pozakonkursowy pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”  Oś X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. 

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych