Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przypominamy, że do 31 października 2020 r. trwa nabór wniosków na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych. Ponad 17 mln zł dofinansuje  działania na rzecz czystego powietrza, niższych kosztów energii, a także oszczędności w budżetach beneficjentów realizujących inwestycje. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Na co i dla kogo dofinansowanie? 

Celem projektów, które otrzymają dofinansowanie będzie modernizacja energetyczna budynków, polegająca m.in. na ociepleniu ścian, podłóg, dachów i stropodachów np. styropianem. Wnioskodawcy będą wymieniać oświetlenia na energooszczędne, będą również wymieniać okna oraz drzwi, a także przeprowadzać modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.

W ramach projektu możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej czy wykonanie instalacji zaworów podpionowych i termostatów.

Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

O unijne dofinansowanie wciąż mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, podmioty medyczne posiadające kontrakt z NFZ, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe.

Konkurs trwa od 28 lutego do 31 października 2020 r., a kwota dostępnych środków wynosi ok. 17 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.  Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektow-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-nr-rpma-04-02-00-ip-01-14-104-20/

 

Przykłady dofinansowanych projektów 

Konkursy z obszaru termomodernizacji cieszą się dużym powodzeniem, a fundusze europejskie to zastrzyk pieniędzy dla mazowieckich beneficjentów. Statystyki pokazują, że w zasadzie w każdym subregionie dofinansowanie zdobywa co drugi wniosek.

 

Ekologicznie i oszczędnie w gminie Wierzbica – subregion radomski

 

Gmina Wierzbica pozyskała ponad 5,3 mln zł z UE na realizację projektu pn. „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza”.

Termomodernizacji poddane zostaną następujące budynki: Urząd Gminy w Wierzbicy; Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej; Szkoła podstawowa w Wierzbicy (duża); Szkoła podstawowa w Polanach oraz w Zalesicach.

Ocieplono budynki, zmodernizowano instalację wodną i centralnego ogrzewania, zamontowano pompy ciepła (OZE) oraz zainstalowano system fotowoltaiczny (OZE). Inwestycja pozwoli gminie oszczędzać energię i ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. 

 

Zmiany w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie – subregion ciechanowski 

Fundusze europejskie w kwocie ponad 6,1 mln zł poprawiły efektywność energetyczną zabytkowego XVIII-wiecznego Zespołu klasztornego oraz Centrum Rozwoju Rodziny w Ratowie.

W budynkach zamontowane zostały m.in.: nowoczesne technologie z odnawialnymi źródłami energii, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Realizacja projektu przyczyniła się głównie do oszczędności energii i zmniejszenia strat ciepła, a przez to do obniżenia kosztów ogrzewania i eksploatacji budynków.

Niezwykle ważnym efektem jest też poprawa jakości powietrza dzięki mniejszej emisji spalin.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki – subregion warszawski wschodni 

Gmina Mińsk Mazowiecki wykorzystała ponad 3,3 mln zł z funduszy europejskich na poprawę jakości powietrza i  zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów ogrzewania.

Kompleksową termomodernizację przeszły budynki gminnych szkół: Szkoły Podstawowej w Brzózem, Zespołu Szkół w Janowie oraz Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej.

Prace polegały na: modernizacji instalacji c.o., montaż ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia, montaż ogniw fotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu i ścian.

Teraz jest taniej i zdrowiej. Na realizacji projektu zyskali zarówno uczniowie i pracownicy szkół, mieszkańcy, jak i sam urząd. Projekt przyczynił się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, co oznacza niższe koszty eksploatacji budynków szkolnych oraz znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

*Zdjęcia otrzymane od beneficjentów

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś