Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie edukacji, szereg działań społecznych oraz usług opiekuńczych, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, rozwój transportu i rynku pracy to główne założenia projektów realizowanych w subregionie ciechanowskim. Bardzo aktywni beneficjenci z regionu pozyskali już 413 mln zł w ramach funduszy europejskich i podpisali 218 umów na realizację swoich projektów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a konkursy przeprowadza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Aktywność beneficjentów

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z powiatu ciechanowskiego, płońskiego oraz pułtuskiego, a liderami są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. 

Jak Fundusze Europejskie wspierają subregion ciechanowski? Oto przykłady projektów: 

 • budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w Płońsku (wartość 65 mln zł, dofinansowanie 50 mln zł);
 • stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowa w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg rowerowych w Ciechanowie (wartość 42 mln zł, dofinansowanie 33 mln zł);
 • poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki (wartość 18 mln zł, dofinansowanie 9,3 mln zł);
 • kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (wartość 13,1 mln zł, dofinansowanie 6,7 mln zł);
 • wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta(wartość 10,4 mln zł, dofinansowanie 6,9 mln zł);
 • rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych(wartość 9,6 mln zł, dofinansowanie 6,4 mln zł);
 • poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku(wartość 6,8 mln zł, dofinansowanie 5,4 mln zł);
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych(wartość 16,2 mln zł, dofinansowanie 5,3 mln zł);
 • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy),(wartość 11,3mln zł, dofinansowanie 5,2 mln zł);
 • strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku (wartość 3,8 mln zł dofinansowanie 3,3 mln zł);
 • modernizacja i wyposażenie COEK Studio– sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze(wartość 2,1 mln zł, dofinansowanie 1,6mln zł);
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie(wartość 1,6mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł);
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych –renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze(wartość 1,6 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł). 

 

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc.środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3 300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł. Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam funduszepodkreśla marszałek Adam Struzik. 

 

Wsparcie ciechanowskich placówek medycznych w obliczu epidemii koronawirusa

Samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

To nie tylko jeden z największych, ale przede wszystkim jeden z najbardziej potrzebnych projektów unijnych. Musieliśmy działać szybko, tak aby zabezpieczyć zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W sumie do 75 mazowieckich szpitali, które zostały wyznaczone przez wojewodę mazowieckiego, trafiło ok 4,5 mln maseczek, kombinezonów, fartuchów, gogli, przyłbic i płynów do dezynfekcji oraz ok. 3,5 tys. sztuk wyposażenia medycznego i specjalistycznego sprzętu. Ponadto personel medyczny mógł korzystać z szybkich testów na obecność koronawirusa – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W sumie do szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie, SPZZOZ w Żurominie, szpitala powiatowego w Pułtusku, SPZZOZ w Płońsku i SPZOZ w Mławie trafiło 230 tys. środków ochrony osobistej, w tym blisko 88 tys. masek, ponad 8,4 tys. kombinezonów, 118 tys. rękawiczek, blisko 5 tys. fartuchów, 8,4 tys. nogawek, 1,6 tys. gogli, 14,3 tys. litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,6 tys. przyłbic.

 

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie m.in.10 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami, 10 podstawowych respiratorów mobilnych, 10 łóżek OIT, 40 pulsoksymetrów, 50 aparatów do mierzenia ciśnienia i 40 termometrów bezdotykowych. Przy wejściu do szpitala zamontowany został także systemdo bezdotykowegopomiaru temperaturyciała.Dla szpitala w Płońsku zakupionych zostało 20 aparatów do mierzenia ciśnienia oraz 30 termometrów bezdotykowych. Sprzęt trafił także do szpitala w Mławie i w Pułtusku.

 

Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają również ratowników medycznych, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią. Są środki na sfinansowanie wynagrodzeń za pracę  w godzinach nadliczbowych, posiłków, jak również miejsc tymczasowego pobytu dla ratowników mieszkających z rodzinami. Ponadto, unijne wsparcie kierowane jest do osób świadczących usługi społeczne w środowiskach lokalnych. To jednak nie wszystkie możliwości. Środki skierowane zostaną również na przygotowanie szkół i nauczycieli do edukacji zdalnej. W projekcie pozakonkursowym z tego zakresu wezmą udział m.in. szkoły z Ciechanowa, Pułtuska, Mławy i Płońska – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.

Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś