Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wsparcie edukacji, szereg działań społecznych oraz usług opiekuńczych, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, rozwój transportu i rynku pracy to główne założenia projektów realizowanych w subregionie ciechanowskim. Bardzo aktywni beneficjenci z regionu pozyskali już 413 mln zł w ramach funduszy europejskich i podpisali 218 umów na realizację swoich projektów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a konkursy przeprowadza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Aktywność beneficjentów

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z powiatu ciechanowskiego, płońskiego oraz pułtuskiego, a liderami są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. 

Jak Fundusze Europejskie wspierają subregion ciechanowski? Oto przykłady projektów: 

 • budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w Płońsku (wartość 65 mln zł, dofinansowanie 50 mln zł);
 • stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowa w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg rowerowych w Ciechanowie (wartość 42 mln zł, dofinansowanie 33 mln zł);
 • poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki (wartość 18 mln zł, dofinansowanie 9,3 mln zł);
 • kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (wartość 13,1 mln zł, dofinansowanie 6,7 mln zł);
 • wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta(wartość 10,4 mln zł, dofinansowanie 6,9 mln zł);
 • rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych(wartość 9,6 mln zł, dofinansowanie 6,4 mln zł);
 • poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku(wartość 6,8 mln zł, dofinansowanie 5,4 mln zł);
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych(wartość 16,2 mln zł, dofinansowanie 5,3 mln zł);
 • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy),(wartość 11,3mln zł, dofinansowanie 5,2 mln zł);
 • strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku (wartość 3,8 mln zł dofinansowanie 3,3 mln zł);
 • modernizacja i wyposażenie COEK Studio– sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze(wartość 2,1 mln zł, dofinansowanie 1,6mln zł);
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie(wartość 1,6mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł);
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych –renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze(wartość 1,6 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł). 

 

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc.środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3 300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł. Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam funduszepodkreśla marszałek Adam Struzik. 

 

Wsparcie ciechanowskich placówek medycznych w obliczu epidemii koronawirusa

Samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

To nie tylko jeden z największych, ale przede wszystkim jeden z najbardziej potrzebnych projektów unijnych. Musieliśmy działać szybko, tak aby zabezpieczyć zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W sumie do 75 mazowieckich szpitali, które zostały wyznaczone przez wojewodę mazowieckiego, trafiło ok 4,5 mln maseczek, kombinezonów, fartuchów, gogli, przyłbic i płynów do dezynfekcji oraz ok. 3,5 tys. sztuk wyposażenia medycznego i specjalistycznego sprzętu. Ponadto personel medyczny mógł korzystać z szybkich testów na obecność koronawirusa – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W sumie do szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie, SPZZOZ w Żurominie, szpitala powiatowego w Pułtusku, SPZZOZ w Płońsku i SPZOZ w Mławie trafiło 230 tys. środków ochrony osobistej, w tym blisko 88 tys. masek, ponad 8,4 tys. kombinezonów, 118 tys. rękawiczek, blisko 5 tys. fartuchów, 8,4 tys. nogawek, 1,6 tys. gogli, 14,3 tys. litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,6 tys. przyłbic.

 

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie m.in.10 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami, 10 podstawowych respiratorów mobilnych, 10 łóżek OIT, 40 pulsoksymetrów, 50 aparatów do mierzenia ciśnienia i 40 termometrów bezdotykowych. Przy wejściu do szpitala zamontowany został także systemdo bezdotykowegopomiaru temperaturyciała.Dla szpitala w Płońsku zakupionych zostało 20 aparatów do mierzenia ciśnienia oraz 30 termometrów bezdotykowych. Sprzęt trafił także do szpitala w Mławie i w Pułtusku.

 

Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają również ratowników medycznych, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią. Są środki na sfinansowanie wynagrodzeń za pracę  w godzinach nadliczbowych, posiłków, jak również miejsc tymczasowego pobytu dla ratowników mieszkających z rodzinami. Ponadto, unijne wsparcie kierowane jest do osób świadczących usługi społeczne w środowiskach lokalnych. To jednak nie wszystkie możliwości. Środki skierowane zostaną również na przygotowanie szkół i nauczycieli do edukacji zdalnej. W projekcie pozakonkursowym z tego zakresu wezmą udział m.in. szkoły z Ciechanowa, Pułtuska, Mławy i Płońska – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.

Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych