Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska wspiera działania na rzecz większej efektywności energetycznej budynków oraz rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej. W ramach programu regionalnego na Mazowszu podpisano ponad 440 umów na realizację projektów niskoemisyjnych. Przeznaczono na ten cel ponad 1,6 mld zł. Środki te wsparły rozpowszechnienie odnawialnych źródeł energii, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, urzędy czy muzea oraz umożliwiły wybudowanie ponad 511 km ścieżek rowerowych, 52 obiektów „Parkuj i jedź”, a także wiele innych działań odpowiadających na potrzeby regionu. Zobacz, jak bardzo zmieniło się Mazowsze!

 

Fundusze Europejskie wspierają rozwój niskoemisyjności na Mazowszu; zdjęcia przykładowych projektów.

 

„Niskoemisyjność jest jednym z kluczowych obszarów wsparcia w ramach obecnej perspektywy, ale będzie także priorytetem w nadchodzącej perspektywie na lata 2021-2027. Fundusze europejskie przyczyniają się do ograniczenia zmian klimatycznych dzięki większej dbałości o środowisko, co w efekcie wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców Mazowsza.” – wskazał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Większa efektywność energetyczna budynków

W wielu zmodernizowanych energetycznie budynkach wzrosło bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz zmniejszyło się zużycie energii. Sprzyja to poprawie stanu powietrza oraz wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Jednym z przykładów takich działań jest kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta oraz Gminnego Przedszkola w Mrozach. W placówkach ocieplono ściany, wymieniono okna oraz dokonano modernizacji systemu grzewczego, co poza pozytywnymi efektami dla środowiska, zaowocowało lepszymi warunkami użytkowania dla pracowników oraz uczniów. Na remont obiektów przeznaczono ponad 680 tys. zł. Z kolei w gminie Wierzbica odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych pojawiły się na budynku Urzędu Gminy oraz na kilku lokalnych szkołach. Ponadto budynki ocieplono, zmodernizowano instalację wodną i centralnego ogrzewania oraz zamontowano pompy ciepła (OZE). Na ten cel przeznaczono ponad 5,3 mln zł. Warty wspomnienia jest także niezwykle innowacyjny projekt utworzenia elektrociepłowni na biogaz w gminie Liw. Elektrownia będzie produkować energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych, czyli z odpadów z rolniczych i rolno-spożywczych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczy emisję spalin i znacznie poprawi stan środowiska. Projekt otrzymał wsparcie w kwocie ponad 5,6 mln zł.

Fundusze Europejskie to nie tylko bezzwrotne dotacje, ale również pożyczki. Wsparciem w obszarze niskoemisyjności były tez pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne realizowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w ramach oferty Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Rozwój niskoemisyjnego transportu

By ograniczyć transport samochodowy i ułatwić życie mieszkańcom, w Sokołowie Podlaskim powstało nowoczesne centrum przesiadkowe. Ponadto rozbudowano powiązany z centrum układ komunikacyjny. Inwestycja stanowi niezwykle potrzebną alternatywę dla transportu samochodowego i zwiększa mobilność mieszkańców powiatu sokołowskiego. Efektem jest zmniejszenie ruchu w centrum miasta, co jest niezwykle istotne z uwagi na brak obwodnicy Sokołowa. By popularyzować niskoemisyjny transport, niezbędne było także zapewnienie wygodnych tras rowerowych. W ramach projektu wybudowano ponad 50 km ścieżek rowerowych i pieszych oraz przebudowano łącznie ponad 30 km lokalnych dróg, które łączą Sokołów Podlaski oraz gminy Sabnie i Jabłonna Lacka. Realizacja projektu wyniosła ponad 42,7 mln zł. Szereg ścieżek rowerowych powstał również m.in. w Piastowie. Łączna ich długość wynosi ok. 6 km. Przeznaczono na ten cel ponad 2,8 mln zł. Dzięki funduszom europejskim także Płock może poszczycić się aż 13 km ścieżek rowerowych oraz atrakcyjną infrastrukturą wokół, czyli parkingami, stojakami na rowery i strefami uspokojonego ruchu tzw. „tempo 30”. Ponadto w Płocku zakupiono 25 autobusów o napędzie hybrydowym, zamontowano wiaty przystankowe z systemem informacji pasażerskiej oraz wybudowano parking „Parkuj i jedź” oferujący ponad 220 miejsc postojowych. Łącznie realizacja tych działań wyniosła ponad 70 mln zł. Inwestycje na rzecz zrównoważonego transportu przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska spalinami samochodowymi, a także ograniczenia korków w centrach miast.

Dynamiczny rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonego transportu nastąpił także w Radomiu oraz powiecie radomskim. Zakupiono tam nowe autobusy elektryczne wraz ze stacjami do ładowania oraz nowoczesne wiaty przystankowe, a także przebudowano istniejący garaż wielopoziomowy i dostosowano go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowano także System Karty Miejskiej i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na wybranych przystankach zamieszczono 20 tablic informujących pasażerów o nadjeżdżającym autobusie oraz 10 stacjonarnych automatów biletowych. Ponadto w ramach projektu rozbudowano także drogi powiatu radomskiego. Działanie te zostały dofinansowane kwotą ponad 49,8 mln zł.

Fundusze Europejskie znacząco poprawiają jakość życia mieszkańców Mazowsza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, rozwój funkcjonalnych form transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z rowerów dzięki budowie kolejnych kilometrów ścieżek.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś