Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska dba o wysoki poziom kształcenia i wyrównywanie szans wśród uczniów. Na Mazowszu w ramach programu regionalnego dofinansowanie otrzymało ponad 720 projektów. Na realizację tak wielu wartościowych pomysłów przeznaczono ponad 640 mln zł. W ramach tych działań wsparto zarówno edukację przedszkolną, edukację na poziomie szkół podstawowych, jak i rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy uczniom szkół średnich. Ponad 135 tys. dzieci i młodzieży zostało objętych wsparciem w zakresie rozwijania swoich kompetencji i zainteresowań, a ponad 17 tys. dzieci w wieku przedszkolnym zyskało możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Poznaj efekty unijnego wsparcia placówek edukacyjnych.

 

 

Wszechstronny rozwój uczniów na Mazowszu

Ogromne wsparcie unijne w postaci ponad 72 mln zł otrzymały przedszkola. Dzięki dofinansowaniom otwarto wiele punktów przedszkolnych, zwłaszcza w miejscach, gdzie istniał problem z ich dostępnością. Pojawiło się ponad 4,5 tys. dodatkowych miejsc. Jednym z przykładów takich działań jest projekt: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Radziejowicach”, na realizację którego przeznaczono ponad 330 tys zł. Dodatkowe miejsca pojawiły się także w Publicznym Przedszkolu „LULA” na warszawskiej Woli, a także w „Przedszkolu marzeń” w Opinogórze Górnej. Pierwszy z nich został wsparty kwotą ponad 340 tys. zł, a drugi ponad 190 tys. zł. Ponadto szereg przedszkoli otrzymał dofinansowanie w związku z wdrażaniem dodatkowych zajęć terapeutycznych m.in. dla dzieci z zaburzeniami rozwoju bądź z niepełnosprawnościami. Jednym z takich przykładów jest projekt realizowany przez powiat legionowski we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Jego celem jest wsparcie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami m.in. poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu oraz organizację zajęć specjalistycznych, takich jak muzykoterapia, dogoterapia czy integracja sensoryczna. Pozyskano na ten cel kwotę ponad 400 tys. zł. Dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnością pojawiła się także w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 10 w Żyrardowie oraz Przedszkolu nr 215 na warszawskim Bemowie, gdzie w programie zajęć pojawiły się dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a także zajęcia muzykoterapeutyczne. Projekt w Żyrardowie został dofinansowany kwotą ponad 260 tys. zł, a projekt warszawski kwotą ponad 190 tys. zł.

Wsparcie poprzez wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych, kół zainteresowań czy też nowych programów nauczania potrzebne było również uczniom szkół podstawowych. Dzięki funduszom europejskim poszerzono ofertę edukacyjną w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Ząbkach. W Szkole Podstawowej nr 3 zrealizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, mające na celu rozwój kompetencji potrzebnych uczniom w przyszłym rozwoju kariery zawodowej. Pula zajęć obejmowała m.in. warsztaty kodowania, przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych, laboratorium robotyki, elektroniki oraz zajęcia językowe. Wszystkie działania realizowane w ramach kilku edycji projektów „Mistrzowie kompetencji” otrzymały dofinansowanie ponad 2,2 mln zł. Innowacyjne metody nauczania wprowadzono także w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc. Obywają się tam dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności uczniów, podnoszące poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych, a także wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Na ten cel przeznaczono ponad 1,2 mln zł.

Priorytetem dla uczniów szkół średnich było podniesienie kwalifikacji, potrzebnych na rynku pracy i zdobycie doświadczenia podczas praktyk i staży. Im również pomogły fundusze europejskie. Do działań wspierających rozwój starszych uczniów niewątpliwie należy projekt: „Liderzy zmian – wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim”, dofinansowany kwotą ponad 470 tys. zł. Warta wspomnienia jest także inicjatywa o nazwie: Uniwersytet Kluczowych Umiejętności zorganizowany na potrzeby uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie. Dzięki temu 432 uczniów zyskało szansę rozwoju swoich kompetencji. Na realizację przeznaczono ponad 500 tys. zł.

Ponadto 37,9 mln zł przeznaczono na przystosowanie szkół do prowadzenia edukacji zdalnej podczas pandemii COVID-19. Wsparcie otrzymało ponad 300 mazowieckich szkół. Środki te umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania, a także przeprowadzenie szkoleń przygotowujących uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

Fundusze Europejskie w istotny sposób przyczyniły się do podniesienia poziomu kształcenia w wielu mazowieckich palcówkach edukacyjnych. Bez wątpienia efektem tych działań będzie lepszy start w kierunku kariery zawodowej dla tysięcy uczniów.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś