Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest jednym z obszarów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa dofinansowanie uzyskało 28 projektów z tego zakresu. Ich wsparcie wyniesie 20,7 mln zł z funduszy europejskich i budżetu państwa. Z efektów działań skorzysta ponad 2 tys. mieszkańców Mazowsza.

 

Fundusze z programu regionalnego inwestowane są w wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogim, rodzin z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z wynikami konkursu dofinansowanie otrzyma 28 projektów samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Ponad 20 mln zł pomoże w realizacji 28 projektów na Mazowszu. Skorzysta z nich przeszło 2 tys. mieszkańców. Będzie
to wsparcie o charakterze kompleksowym, prowadzone na podstawie analizy potrzeb każdego z uczestników projektów. Oprócz specjalistycznego poradnictwa, osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej otrzymają szansę na zdobycie nowych umiejętności. Dzięki udziałowi w projektach konkretne kwalifikacje uzyska ponad 800 osób – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na rzecz poprawy sytuacji życiowej

Przyczyną wykluczenia społecznego może być brak odpowiednich kwalifikacji, umiejętności radzenia sobie  w codziennych sytuacjach, ale również brak motywacji do działania. W takich przypadkach konieczna  jest kompleksowa oferta wsparcia, którą można realizować na przykład dzięki funduszom z programu regionalnego. Ze środków na ten cel skorzysta Gmina Legionowo. W planach ma objęcie pomocą 80 rodzin  ubogich, wielodzietnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niepełnosprawnością, czy też borykających się z problemem bezrobocia. Mieszkańcy wezmą udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności rodzicielskie. Dowiedzą się, w jaki sposób gospodarować budżetem domowym. Skorzystają z doradztwa zawodowego, kursów, warsztatów i staży. Dofinansowanie projektu wyniesie 635 tys. zł. Gmina Wołomin zaplanowała pomoc psychologiczną, prawną, szkolenia, a także aktywizację zawodową mieszkańców. Dzięki ponad 333 tys. zł dofinansowania ze specjalistycznego wsparcia skorzysta 36 osób. Podobny projekt zrealizuje Gmina Raciąż, do której trafi 114,4 tys. zł z programu regionalnego. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z Ciechanowa przeznaczy natomiast ponad 820 tys. zł na działania skierowane do 120 osób z terenów wiejskich. Mieszkańcy skorzystają z grupowego  i indywidualnego poradnictwa. Wezmą udział w stażach zawodowych, jak również otrzymają możliwość zdobycia konkretnych umiejętności w obszarze fryzjerstwa z elementami makijażu oraz konserwacji terenów zielonych. Projekty zrealizują również przedsiębiorcy i fundacje działające na Mazowszu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych