Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej jest jednym z obszarów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa dofinansowanie uzyskało 28 projektów z tego zakresu. Ich wsparcie wyniesie 20,7 mln zł z funduszy europejskich i budżetu państwa. Z efektów działań skorzysta ponad 2 tys. mieszkańców Mazowsza.

 

Fundusze z programu regionalnego inwestowane są w wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogim, rodzin z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z wynikami konkursu dofinansowanie otrzyma 28 projektów samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Ponad 20 mln zł pomoże w realizacji 28 projektów na Mazowszu. Skorzysta z nich przeszło 2 tys. mieszkańców. Będzie
to wsparcie o charakterze kompleksowym, prowadzone na podstawie analizy potrzeb każdego z uczestników projektów. Oprócz specjalistycznego poradnictwa, osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej otrzymają szansę na zdobycie nowych umiejętności. Dzięki udziałowi w projektach konkretne kwalifikacje uzyska ponad 800 osób – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na rzecz poprawy sytuacji życiowej

Przyczyną wykluczenia społecznego może być brak odpowiednich kwalifikacji, umiejętności radzenia sobie  w codziennych sytuacjach, ale również brak motywacji do działania. W takich przypadkach konieczna  jest kompleksowa oferta wsparcia, którą można realizować na przykład dzięki funduszom z programu regionalnego. Ze środków na ten cel skorzysta Gmina Legionowo. W planach ma objęcie pomocą 80 rodzin  ubogich, wielodzietnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niepełnosprawnością, czy też borykających się z problemem bezrobocia. Mieszkańcy wezmą udział w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne i umiejętności rodzicielskie. Dowiedzą się, w jaki sposób gospodarować budżetem domowym. Skorzystają z doradztwa zawodowego, kursów, warsztatów i staży. Dofinansowanie projektu wyniesie 635 tys. zł. Gmina Wołomin zaplanowała pomoc psychologiczną, prawną, szkolenia, a także aktywizację zawodową mieszkańców. Dzięki ponad 333 tys. zł dofinansowania ze specjalistycznego wsparcia skorzysta 36 osób. Podobny projekt zrealizuje Gmina Raciąż, do której trafi 114,4 tys. zł z programu regionalnego. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z Ciechanowa przeznaczy natomiast ponad 820 tys. zł na działania skierowane do 120 osób z terenów wiejskich. Mieszkańcy skorzystają z grupowego  i indywidualnego poradnictwa. Wezmą udział w stażach zawodowych, jak również otrzymają możliwość zdobycia konkretnych umiejętności w obszarze fryzjerstwa z elementami makijażu oraz konserwacji terenów zielonych. Projekty zrealizują również przedsiębiorcy i fundacje działające na Mazowszu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś