Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, warto więc przypomnieć jak fundusze europejskie pomagają, wspierają i zmieniają życie osób z niepełnosprawnościami. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wsparciem zostało objętych ponad 18,7 tys. osób z niepełnosprawnościami, a 316 obiektów zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie realizowane działania walczą z ograniczeniami, a także integrują środowisko osób niepełnosprawnych.

Jednym z celów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza w zakresie problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Kolejne cele to  większa integracja, dążenie do akceptacji, a także pokonywanie barier.

Na co dofinansowanie?

Dzięki środkom europejskim możliwe jest kompleksowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Projekty z unijnym dofinansowaniem zapewniają uczestnikom np. naukę samodzielności oraz umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, pomagają zdobyć kwalifikacje zawodowe, integrują z lokalnymi społecznościami, zapewniają sprzęt rehabilitacyjny oraz korzystanie z porad i konsultacji specjalistów – psychologa, prawnika czy fizjoterapeuty. Tylko w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem wypłacono już beneficjentom realizującym projekty ponad 467 mln zł.

Gmina Wiązowna na realizację projektu pn. Wiązowskie Centrum Usług Społecznych otrzymała z programu regionalnego ponad 1,3 mln zł. Wsparciem objęto 60 mieszkańców gminy, którzy brali udział w różnych zajęciach aktywizujących, integracyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez terapeutów. Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniami z Radiówka – „Korpus-Wiązowna” i „Bądźmy Razem” oraz  ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” z Duchnowa. W ramach projektu kupiono także łóżka rehabilitacyjne, wózki podnośniki, materace przeciwodleżynowe, balkoniki oraz wózki inwalidzkie. Sprzęt znajduje się w wypożyczalni GOPS-u. Wsparcie otrzymali także opiekunowie i asystenci osób z niepełnosprawnościami. Były to m.in. szkolenia z podstaw gerontologii, pielęgnacji osób starszych, elementów pedagogiki leczniczej, zasad pielęgnacji osób niesamodzielnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus zrealizowało projekt pn. Aktywacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w WTZ Malwa Plus i świetlicy integracyjnej. Blisko 1 mln zł z funduszy europejskich pomogło zrealizować pomoc dla 90 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Beneficjent w ramach projektu uruchomił świetlicę integracyjną oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie odbywała się rehabilitacja społeczna i zawodowa podopiecznych. W świetlicy organizowane były zajęcia takie jak arteterapia, terapia ogólnie usprawniającą czynności psychofizyczne, muzykoterapia, biblioterapia, socjoterapia, teatr, taniec, rehabilitacja ruchowa i społeczna, kulturoznawstwo i kulinaria. Świetlica jest miejscem spotkań i jest miejscem otwartym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także niepełnosprawnych ruchowo, osób niesłyszących i niewidomych, osób z autyzmem i po mózgowym porażeniu dziecięcym.

Dzięki funduszom europejskim możliwe było również dostosowanie mazowieckich budynków użyteczności publicznej – urzędów gmin i powiatów, szpitali, przychodni lekarskich, transportu zbiorowego, a także instytucji kultury do potrzeb  osób z niepełnosprawnością. Realizowane działania polegały m.in. na likwidacji barier architektonicznych, budowie podjazdów dla wózków inwalidzkich, montażu antypoślizgowych nawierzchni chodników, urządzaniu łazienek dla niepełnosprawnych, wydzielaniu miejsc postojowych, wyposażeniu budynków w windy. Otoczenie stało się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Warto również wspomnieć o wsparciu placówek medycznych w zakresie zakupów nowoczesnego sprzętu, np. rezonansów, tomografów komputerowych, sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji. Fundusze europejskie pomagają także w tworzeniu Dziennych Domów Opieki Medycznej, remontach i wyposażeniu OPS-ów, GOPS-ów oraz MOPS-ów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało ponad 3 mln zł z RPO WM 2014-2020 na odnowienie zabytkowego budynku „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej. Obiekt po remoncie pełni funkcje m.in.: wystawiennicze, edukacyjne i muzyczne. W odrestaurowanych murach „Jatek” odbywają się imprezy kulturalne, wystawy, konferencje, a także przedstawienia teatralne i koncerty. Klimatyczne miejsce zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dzięki temu nie wyklucza, a zaprasza wszystkich ceniących kulturę i sztukę.

Fundusze europejskie pomogły utworzyć w Gminie Dobre Muzeum Konstantego Laszczki – wybitnego polskiego rzeźbiarza i ceramika. Artysta zajmował się również malarstwem i grafiką, pisał wiersze i tworzył portrety. W latach 80. oddano do użytku budynek z przeznaczeniem na remizę strażacką i siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury. Tam też przeniesiono ekspozycję. Przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 308 tys. zł wnioskodawca przeznaczył na modernizację placówki: prace rozbiórkowe, remontowe i renowacyjne przyszłego muzeum. Co ważne, budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo, wnioskodawca wyposażył muzeum w system audio przewodników, który ułatwia zwiedzanie wystaw osobom niedowidzącym i niedosłyszącym. Muzeum Konstantego Laszczki zaprasza na lekcje muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, zajęcia manualne dla dzieci, projekcje filmu o Konstantym Laszczce i jego twórczości oraz na wykłady i prelekcje.

 

Dostępność Plus

Od 2018 r. funkcjonuje program Dostępność Plus, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie, a ich potrzeby są słyszane i realizowane. To realna pomoc w zakresie likwidowania barier architektonicznych, poprawa dostępności w budynkach wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej, uruchomienie transportu indywidualnego, usługi asystenta osobistego, pomoc dla seniorów, organizacja szkoleń, a także zmiany w edukacji.

 

Unia Europejska wspiera dostępność

Wszystko, co powstaje ze środków unijnych musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy. Beneficjenci realizujący projekty powinni dobrze się przygotować i zapoznać z regulaminem danego konkursu, tak aby spełniać kryterium dostępności. Dotyczy to np. dostępności cyfrowej – serwisy internetowe ze wszystkimi treściami powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy. Wnioskodawcy zobowiązani są do zapewnienia każdemu, bez względu na niepełnosprawność możliwości udziału w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich.

Więcej o rozwiązaniach oraz udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w projektach unijnych znajduje się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-projektodawcow/

 

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś