Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki Funduszom Europejskim wsparcie uzyskało ponad 120 placówek leczniczych, a z jego efektów korzystają mieszkańcy całego województwa. W ramach programu regionalnego na Mazowszu podpisano 46 umów na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia. Przeznaczono na ten cel aż 742 mln zł, w tym również na działania podjęte w związku z pandemią COVID-19. Środki te umożliwiły nie tylko zakup nowoczesnej aparatury medycznej, ale także utworzenie nowych ośrodków i oddziałów szpitalnych, co przełożyło się na podniesienie jakości opieki zdrowotnej w wielu zakątkach Mazowsza. Ponadto szpitale skorzystały ze środków na  informatyzację i wprowadzanie e-usług dla pacjentów.

Fundusze europejskie wspierają rozwój systemu ochrony zdrowia na Mazowszu. Grafika przedstawia wnętrze szpitala, specjalistyczne łóżka i aparaturę medyczną.

Wsparcie obszaru zdrowia stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniom udało się podnieść jakość świadczonych usług medycznych oraz realnie wpłynąć na życie mieszkańców Mazowsza. Podjęte działania podniosły także komfort pracy personelu medycznego. Zobacz projekty, które zrewolucjonizowały lokalną ochronę zdrowia.

Specjalistyczny sprzęt i nowoczesna aparatura medyczna w szpitalach

Placówki z każdego subregionu zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Jednym z przykładów jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.  Doposażono tam m.in. szpitalny oddział ratunkowy, oddział kardiologiczny, urazowo- ortopedyczny,  nefrologiczny,  a także neurologiczny. Nowoczesne wyposażenie Szpitala znacząco podniosło jakość usług świadczonych w regionie. Na ten cel przeznaczono 8,6 mln zł. Dzięki funduszom europejskim bardzo wiele zmieniło się także w subregionie siedleckim. Ze wsparcia skorzystał Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. W Szpitalu rozbudowano i zmodernizowano oddział urologii i onkologii urologicznej, a także chirurgii ogólnej i naczyniowej. Dodatkowo wdrożono projekt kompleksowej opieki kardiologicznej, w ramach którego zakupiono zaawansowany technologicznie sprzęt, stanowiący wyposażenie Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej. Na wymienione cele przeznaczono łącznie ponad 12,7 mln zł. Ponadto w regionie wybudowano Siedlecki Ośrodek Onkologii. Dzięki inwestycji mieszkańcy subregionu siedleckiego zyskali dostęp do wysokiej jakości leczenia onkologicznego w swoim regionie. Ośrodek dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (np. mammograf,  aparaty USG, stół do biopsji, skaner PET-CT, rezonans magnetyczny). Na realizację projektu przeznaczono ponad 41,4 mln zł.

Informatyzacja placówek medycznych na Mazowszu

Poza niezbędnym wyposażeniem, w placówkach ochrony zdrowia bardzo istotne jest także szybkie przekazywanie informacji za pomocą systemów teleinformatycznych. Możliwość korzystania z elektronicznych platform świadczenia usług znacząco poprawia komfort zarówno pacjentów, jak i personelu. Taka funkcjonalność została wprowadzona m.in. we wszystkich obiektach Nowodworskiego Centrum Medycznego, a zatem w Szpitalu Powiatowym oraz w pięciu przychodniach zlokalizowanych w Zakroczymiu, Cząstkowie Mazowieckim, Kazuniu Polskim i dwie w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach projektu utworzono elektroniczną platformę świadczenia e-usług i wdrożono system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ponadto unowocześniony został system teleinformacyjny Szpitala, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych. Pacjenci zyskali swobodny dostęp do historii choroby, zaleceń lekarskich, recept oraz wyników badań. Mają także możliwość zarezerwowania wizyty u specjalisty za pomocą urządzeń mobilnych. Realizacja tych działań wyniosła ponad 5,7 mln zł. Elektroniczna platforma do zarządzania danymi medycznymi pojawiła się także w subregionie kozienickim, w siedzibie Szpitala w Kozienicach oraz w placówkach partnerskich w Gniewoszowie, Grabowie nad Pilicą, Gminie Tczów i Policznie. Na ten cel przeznaczono ponad 4,7 mln zł. W ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano system teleinformatyczny Szpitala, a także wdrożono system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który umożliwia szybszą komunikację pacjenta z lekarzem. Rozwój e-usług nastąpił także w Mazowieckim Szpitali Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Placówka zakupiła nowy sprzęt i oprogramowanie, dzięki czemu znacznie poprawiła się efektywność funkcjonowania Szpitala. Koszt inwestycji wyniósł ponad 5,4 mln zł.

Wsparcie na walkę z pandemią COVID-19

Fundusze europejskie stanowią także nieocenioną pomoc dla szpitali w walce pandemią COVID-19. Placówki otrzymują niezbędny sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej. Ze wsparcia skorzystało 75 placówek medycznych. Dofinansowanie projektu Samorządu Mazowsza z UE wynosi ponad 414 mln zł. Ponadto 6,4 mln zł przeznaczono na doposażenie trzech warszawskich szpitali w sprzęt medyczny, jak respiratory, aparaty do terapii nerkozastępczej oraz kardiomonitory. Pomoc otrzymał Szpital Bielański, Szpital Wolski oraz Szpital Południowy. Wsparcie otrzymały także zespoły ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Aż 44, 1 mln zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia personelu, dodatki specjalne za pracę w godzinach nadliczbowych i warunkach szczególnego zagrożenia, a także zatrudnienie dodatkowych osób.

Fundusze Europejskie istotnie poprawiły jakość świadczonych usług medycznych na Mazowszu poprzez zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, wdrożenie e-usług medycznych, a także doposażenie istniejących placówek oraz utworzenie nowoczesnych ośrodków zdrowia.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś