Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W maju świętujemy 18 lat w Unii Europejskiej. Jak bardzo zmieniło się nasze województwo, widać na każdym kroku. Dzięki środkom unijnym poprawiła się jakość i dostępność w obszarze zdrowia. Rozwój diagnostyki i leczenia chorób, remonty szpitali, zakupy nowoczesnych urządzeń medycznych i karetek to były główne cele realizowanych projektów z programów regionalnych. Fundusze Europejskie pomogły także w walce z pandemią COVID-19.

Grafika przedstawia napis WOW! To już 18 lat w Unii Europejskiej? Fundusze Europejskie wspierają ochronę zdrowia i życia mieszkańców Mazowsza. W tle widać dłoń z symbolem flagi Unii Europejskiej – żółte gwiazdki na granatowym tle.

Fundusze Europejskie już 18 rok wspierają sektor ochrony zdrowia w Polsce i na Mazowszu. Dzięki temu szpitale stały się placówkami nowoczesnymi, wyposażonymi w najlepszą aparaturę medyczną. Poprawiła się także dostępność oraz poziom leczenia pacjentów. Powstały specjalistyczne oddziały np. kardiologiczne, onkologiczne, rehabilitacyjne. Wdrożone zostały e-usługi, które skracają kolejki do lekarzy i ułatwiają życie pacjentom. Trzeba jednak podkreślić, że większość inwestycji nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie unijne dofinansowanie.

eFEkt UE  w ochronie zdrowia

Na zdrowotnej mapie Mazowsza, znajdziemy około 80 placówek medycznych, które otrzymały dofinansowanie z UE. Są to szpitale, instytuty, przychodnie specjalistyczne, stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.  Zrealizowane projekty dotyczyły m.in. rozbudowy szpitali oraz doposażenia oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Powstawały też nowe oddziały, np. kardiologiczne, onkologiczne czy rehabilitacyjne. Dzięki pieniądzom z programów regionalnych udało się kupić ok. 5 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Wykorzystywany on jest do diagnostyki, leczenia chorób i przeprowadzania, często skomplikowanych operacji, a także do wykonywania dializ. Niewątpliwie fundusze europejskie zmieniły standard leczenia i przyczyniły się do wdrażania najnowszych, medycznych technologii.

Warto również podkreślić, że obszarem wsparcia Unii Europejskiej są także projekty wynikające z Regionalnych Programów Zdrowotnych organizowanych przez Samorząd Mazowsza. Wśród nich są na przykład działania w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci, program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy, rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Projekty zdrowotne na Mazowszu

W każdym subregionie województwa znajdziemy placówki medyczne, które otrzymały wsparcie w ramach funduszy europejskich.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii. Dzięki temu pacjenci z regionu nie muszą jechać do oddalonych ośrodków, np. do Warszawy i na miejscu podejmują diagnostykę oraz leczenie. Natomiast Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego wybudował pawilon ginekologiczno-położniczy. W ramach projektu zakupiono m.in. łóżka szpitalne, łóżka porodowe, stoły do pielęgnacji noworodków, fotele ginekologiczne, inkubatory, aparaty USG, RTG i EKG, respiratory dla noworodków, stoły operacyjne. Szpital zapewnia swoim pacjentkom wysoki standard i bezpieczeństwo podczas porodów, leczenia czy dłuższej hospitalizacji. Kolejnym przykładem są projekty zrealizowane w Nowym Mieście nad Pilicą. Fundusze Europejskie pomogły także wyposażyć Oddział Kardiologiczny, kupiono aparaturę i sprzęt medyczny przeznaczony do diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Wykonywane są tutaj zabiegi implantacji oraz diagnostyki zaburzeń rytmu, niewydolności serca i innych chorób kardiologicznych. Realizacja projektu poprawiła dostępność pacjentów do świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji kardiologicznej.

Fundusze europejskie pomogły w zakupach sprzętu medycznego i rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Udało się także rozbudować tam Izbę Przyjęć. Mieszkańcy Wsoli (gmina Jedlińsk) od lat korzystają z nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia, a dodatkowo w regionie prężnie rozwijają się e-usługi w placówkach medycznych. Wsparcie skierowane było do aptek szpitalnych  w ramach projektu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.

Efekty funduszy europejskich znajdziemy także w regionie płockim. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zrealizował projekt dotyczący budowy dwukondygnacyjnego pawilonu, w którym zlokalizowane zostały takie oddziały jak: Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Apteka Zakładowa i Zakład Bakteriologii. Ta potrzebna inwestycja zmieniła jakość hospitalizacji w Płocku. Kolejny projekt to zakupy specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego. Jest on wykorzystywany do diagnostyki i leczenia chorób oraz leczenia pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dzięki nowej aparaturze medycznej lekarze wykonują więcej zabiegów, co w efekcie skraca  czas oczekiwania na specjalistyczne badania. Sprzęt trafił do oddziałów: Kardiologicznego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nefrologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego, Dziecięcego, Ratunkowego, Neurologicznego, Wewnętrznego, Onkologicznego, I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także na Blok Operacyjny oraz do poradni specjalistycznych.

Działania w ochronie zdrowia widzimy także w szpitalu w Płońsku. Środki z UE pomogły kupić ponad 100 sztuk sprzętu i aparatury medycznej. Służy on do diagnostyki pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz z chorobami kostno-stawowo-mięśniowymi. Dodatkowo, dzięki funduszom europejskim, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wykonał niezbędne prace remontowe, kupił specjalistyczny sprzęt do wykrywania i leczenia nowotworów, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, układu kostno- stawowego i mięśniowego. Mieszkańcy regionu otrzymują profesjonalną  pomoc, są zaopiekowani i zdrowsi.

A co zmieniło się dla pacjentów w regionie siedleckim? Jedną z ważniejszych i zrealizowanych potrzeb była budowa Ośrodka Onkologii, wsparcie kardiologii, a także zakup wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w udało się stworzyć miejsce nowoczesne, profesjonalne i co ważne, przyjazne pacjentom w trudnym czasie hospitalizacji. Siedlecki Ośrodek Onkologii zapewnia profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowe leczenie nowotworów, radioterapię, badania i terapię izotopową oraz chirurgię onkologiczną. Ośrodek dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem (np. mammograf,  aparaty USG, stół do biopsji, skaner PET-CT, rezonans magnetyczny), co zapewnia kompleksowe leczenie pacjenta onkologicznego. Wsparcie trafiło także do SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zainwestował środki unijne w budowę sieci komputerowej, zakup i wdrożenie pakietu InfoMedica, a także stworzenie interaktywnej strony internetowej szpitala. System ujednolicił dokumentację medyczną szpitala, wprowadzono automatyzację analiz statystycznych, uszczelniono system dystrybucji leków, a także ewidencję i dystrybucję leków na oddziały i przychodnie przyszpitalne.

Pacjenci z północnego Mazowsza korzystają z nowoutworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, który powstał przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu funduszy europejskich i polegała na zakupie nowoczesnego sprzętu, m.in. kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stację diagnostyczną oraz system wysiłkowy. Sale rehabilitacyjne zostały wyposażone, a Pracownia Elektrofizjologii przeszła modernizację. Dla wygody i komfortu pacjentów, w Ośrodku powstał pokój odpoczynku, muzykoterapii i edukacji. O wyższy standard i nowoczesne leczenie zawalczył także SP ZZOZ W Wyszkowie. Dzięki funduszom europejskim udało się wiele zrobić, np. przeprowadzić termomodernizację trzech budynków szpitala, zakupić nowoczesny sprzęt medyczny, wyposażyć Oddział Kardiologiczny i Wewnętrzny, a także wdrożyć e-usługi. Pacjenci z regionu leczą się w nowoczesnej placówce, wprowadzono udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki projektom dofinansowanym z UE, lekarze np. z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie wprowadzili innowacyjne metody leczenia mózgu, a Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach diagnostyki, zbadał słuch u ponad 48 tys. uczniów z mazowieckich szkół podstawowych. Kolejna placówka – Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) utworzył nowoczesną Izbę przyjęć oraz Oddział Przyjęciowy. Zwiększono komfort i poprawiono warunki przyjęcia i hospitalizacji pacjentów, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Przystosowano obiekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogromne wsparcie w ramach funduszy z UE otrzymał też projekt dotyczący wyposażenia w aparaty i urządzenia medyczne oraz dostosowanie stanu technicznego do możliwości rozpoczęcia funkcjonowania pierwszej w Polsce Kliniki „Budzik” dla dzieci w śpiączce. Nowoczesna baza diagnostyczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna, jaka jest dostępna w Klinice w Międzylesiu pomaga małym pacjentom obudzić się w wrócić do życia.

Dzięki środkom europejskim z programów regionalnych udało się stworzyć na Mazowszu najnowocześniejsze centra i oddziały zaawansowanego leczenia różnych schorzeń i zaburzeń.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś