Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rok 2020 postawił nas przed zupełnie nowym wyzwaniem – walką z epidemią koronawirusa oraz próbami ograniczenia jej skutków na życie społeczno-gospodarcze. Pomagają w tym fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych oraz opiekunów środowiskowych. Szkoły przygotowywane są do prowadzenia edukacji zdalnej. Z pomocy finansowej mają możliwość skorzystania również przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową.

 

 

Sprzęt i środki ochrony dla placówek medycznych

Samorząd Mazowsza uruchomił w sumie ponad 224,9 mln zł europejskiego dofinansowania na doposażenie placówek medycznych w sprzęt i środki ochrony niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Z pomocy skorzysta 75 szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, czy stacji pogotowia ratunkowego zlokalizowanych w m.in. Warszawie, Radomiu, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce, Wołominie, Wyszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie-Jeziornie, Nowym Mieście nad Pilicą, Przasnyszu, Mławie, Garwolinie, Płońsku, Ciechanowie, czy Płocku. Cały czas trwają zakupy niezbędnego sprzętu i materiałów ochronnych. Do placówek trafi w sumie m.in.: 70 respiratorów, 5 ambulansów, 120 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii, 182 kardiomonitorów, 16 defibrylatorów i 14 aparatów rentgenowskich, 27 mln sztuk środków ochrony indywidualnej (np. maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących), 1090 termometrów bezdotykowych, a także 20 zestawów do bezdotykowego pomiaru temperatury pozwalających na szybki jej pomiar u osób wchodzących do placówek. Stacje pogotowia ratunkowego wyposażone zostały z kolei w busy do transportu osób zakażonych koronawirusem.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa w ramach działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość projektu wynosi 255 mln zł, w tym  dofinansowanie z UE to 224,9 mln zł.

 Pomoc dla zespołów ratownictwa medycznego

Prawie 24 mln zł z funduszy europejskich przeznaczonych zostało na wsparcie pięciu stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, dodatków specjalnych za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w warunkach szczególnego zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest zatrudnienie dodatkowego personelu w sytuacji zwiększonego nasilenia pracą lub objęcia zespołu ratowniczego kwarantanną. Środki mogą zostać przeznaczone także na np. posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu, pomoc psychologiczną i szkolenia.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wartość projektu wynosi 29,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 23,9 mln zł.

Pomoc dla osób świadczących usługi społeczne

Opiekunowie świadczący pomoc osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować swoje działania dzięki decyzji Zarządu Województwa o dodatkowych funduszach na zapewnienie środków ochrony. Dodatkowa pomoc finansowa dla realizowanych już projektów społecznych pozwoli na zakup środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu do walki z epidemią, np. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnie, naczyń higienicznych.

Dodatkowe środki przyznawane są na podstawie analizy potrzeb beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Przygotowanie do edukacji zdalnej

Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie dostępu do edukacji zdalnej. Dlatego Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 27, 9 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na wsparcie 236 mazowieckich szkół. Do placówek trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt taki jak: tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety i oprogramowanie. Nauczyciele skorzystają natomiast ze szkoleń, które przygotują ich do nauczania online.

Projekt pozakonkursowy pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany jest przez Samorząd Województwa w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu wynosi 34,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 27,9 mln zł.

Dotacje dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie przeznaczone zostały na wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia. W tym celu przedsiębiorcy mogli ubiegać się za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy o m.in. dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do mikro i małych firm z branż znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej skierowane są natomiast dotacje na cele obrotowe. W ramach naboru wniosków odbywającego się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia o dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, wystawienniczą, artystyczną, gastronomiczną i hotelarską. W odpowiedzi  na ogłoszenie firmy złożyły 2,1 tys. wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Co ważne, każdy złożony w konkursie wniosek zostanie oceniony, a o przyznaniu dotacji zadecyduje poziom spadku przychodów, a nie kolejność wpływu. Pula środków w konkursie to ponad 66,9  mln zł.

Pożyczki płynnościowe – cały czas trwa nabór wniosków!

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii na prowadzoną działalność (niezależnie od branży). Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat. Środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, a wnioski przyjmują pośrednicy finansowi. Informacje o pożyczce dostępne są na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/110/. Pula środków na pożyczki płynnościowe to prawie 80 mln zł.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś