Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Rok 2020 postawił nas przed zupełnie nowym wyzwaniem – walką z epidemią koronawirusa oraz próbami ograniczenia jej skutków na życie społeczno-gospodarcze. Pomagają w tym fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych oraz opiekunów środowiskowych. Szkoły przygotowywane są do prowadzenia edukacji zdalnej. Z pomocy finansowej mają możliwość skorzystania również przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową.

 

 

Sprzęt i środki ochrony dla placówek medycznych

Samorząd Mazowsza uruchomił w sumie ponad 224,9 mln zł europejskiego dofinansowania na doposażenie placówek medycznych w sprzęt i środki ochrony niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Z pomocy skorzysta 75 szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, czy stacji pogotowia ratunkowego zlokalizowanych w m.in. Warszawie, Radomiu, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce, Wołominie, Wyszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie-Jeziornie, Nowym Mieście nad Pilicą, Przasnyszu, Mławie, Garwolinie, Płońsku, Ciechanowie, czy Płocku. Cały czas trwają zakupy niezbędnego sprzętu i materiałów ochronnych. Do placówek trafi w sumie m.in.: 70 respiratorów, 5 ambulansów, 120 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii, 182 kardiomonitorów, 16 defibrylatorów i 14 aparatów rentgenowskich, 27 mln sztuk środków ochrony indywidualnej (np. maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących), 1090 termometrów bezdotykowych, a także 20 zestawów do bezdotykowego pomiaru temperatury pozwalających na szybki jej pomiar u osób wchodzących do placówek. Stacje pogotowia ratunkowego wyposażone zostały z kolei w busy do transportu osób zakażonych koronawirusem.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa w ramach działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość projektu wynosi 255 mln zł, w tym  dofinansowanie z UE to 224,9 mln zł.

 Pomoc dla zespołów ratownictwa medycznego

Prawie 24 mln zł z funduszy europejskich przeznaczonych zostało na wsparcie pięciu stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, dodatków specjalnych za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w warunkach szczególnego zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest zatrudnienie dodatkowego personelu w sytuacji zwiększonego nasilenia pracą lub objęcia zespołu ratowniczego kwarantanną. Środki mogą zostać przeznaczone także na np. posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu, pomoc psychologiczną i szkolenia.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wartość projektu wynosi 29,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 23,9 mln zł.

Pomoc dla osób świadczących usługi społeczne

Opiekunowie świadczący pomoc osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować swoje działania dzięki decyzji Zarządu Województwa o dodatkowych funduszach na zapewnienie środków ochrony. Dodatkowa pomoc finansowa dla realizowanych już projektów społecznych pozwoli na zakup środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu do walki z epidemią, np. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnie, naczyń higienicznych.

Dodatkowe środki przyznawane są na podstawie analizy potrzeb beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Przygotowanie do edukacji zdalnej

Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie dostępu do edukacji zdalnej. Dlatego Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 27, 9 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na wsparcie 236 mazowieckich szkół. Do placówek trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt taki jak: tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety i oprogramowanie. Nauczyciele skorzystają natomiast ze szkoleń, które przygotują ich do nauczania online.

Projekt pozakonkursowy pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany jest przez Samorząd Województwa w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu wynosi 34,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 27,9 mln zł.

Dotacje dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie przeznaczone zostały na wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia. W tym celu przedsiębiorcy mogli ubiegać się za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy o m.in. dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do mikro i małych firm z branż znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej skierowane są natomiast dotacje na cele obrotowe. W ramach naboru wniosków odbywającego się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia o dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, wystawienniczą, artystyczną, gastronomiczną i hotelarską. W odpowiedzi  na ogłoszenie firmy złożyły 2,1 tys. wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Co ważne, każdy złożony w konkursie wniosek zostanie oceniony, a o przyznaniu dotacji zadecyduje poziom spadku przychodów, a nie kolejność wpływu. Pula środków w konkursie to ponad 66,9  mln zł.

Pożyczki płynnościowe – cały czas trwa nabór wniosków!

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii na prowadzoną działalność (niezależnie od branży). Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat. Środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, a wnioski przyjmują pośrednicy finansowi. Informacje o pożyczce dostępne są na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/110/. Pula środków na pożyczki płynnościowe to prawie 80 mln zł.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych