Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci a także zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli to główne cele projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” który zrealizuje Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dzięki dofinansowaniu ponad 230 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Sebastian Piliński  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwoli na rozszerzenie oferty zajęć rozwijających dla najmłodszych mieszkańców i sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych w Przedszkolu nr 314 w Warszawie. Projektem zostanie objętych 105 dzieci, tym w szczególności przejawiające uzdolnienia, dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i inne wymagające specjalistycznego podejścia. Wezmą one udział w dodatkowych zajęciach m.in. z logorytmiki, integracji sensorycznej, muzykoterapii oraz w multimedialnych zajęciach wg. programu „Jutro idę do szkoły”.

Ważnym elementem projektu będzie oferta dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez wprowadzenie odpowiedniej, specjalistycznej terapii i  ich integrację z pozostałymi dziećmi.

Kluczową rolę w całym procesie odgrywają nauczyciele, dlatego do nich zostanie skierowana oferta podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wezmą oni udział w szkoleniu i kursie z zakresu integracji sensorycznej oraz w studiach podyplomowych.

Ponadto, przedszkole zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do zajęć terapeutycznych i sprzęt multimedialny, a pomieszczenia przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

 

Tytuł projektu: „Akademia Przedszkolaka”.

Beneficjent: Miast Stołeczne Warszawa/Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Całkowita wartość projektu: 294 500,00 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 231 500,00 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś