Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działań samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych z Warszawy przekroczyło już 2,3 mld zł (stan na 1 lutego 2019 r.). Spośród ponad 970 projektów największe wsparcie zyskały aktywności z zakresu badań i rozwoju, transportu oraz e-usług. Co ważne, część projektów realizowana jest poza stolicą, więc z ich efektów skorzystają mieszkańcy innych części województwa.

 

Najwięcej funduszy

Prawie co trzecia złotówka w Warszawie przeznaczana jest na działalność badawczo-rozwojową (ponad 762 mln zł). Są to inwestycje w specjalistyczny sprzęt badawczy dla instytucji naukowych, aby jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby biznesu i społeczeństwa. Z wsparcia korzystają m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Instytut Matki i Dziecka. Środki wzmacniają też innowacyjność przedsiębiorstw dzięki inwestycjom w nowe produkty i usługi, a także tworzenie firmowego zaplecza B+R. Przy wsparciu z UE prowadzone są badania nad opracowaniem sztucznej krwi do ratowania życia ludzi, leczeniem nowotworów, wykorzystaniem internetu rzeczy w obszarze bezpieczeństwa budynków, czy rozwiązaniami do oczyszczania powietrza w budynkach. Znaczną pomoc uzyskały projekty dotyczące wprowadzania e-usług w administracji, sektorze medycznym, kulturalnym i edukacyjnym (334,7 mln zł). Ze środków korzystają warszawskie urzędy, teatry, uczelnie, czy instytucje kultury. Duża pomoc finansowa trafi na inwestycje transportowe i drogowe (ponad 496 mln zł). Są to m.in. projekty Kolei Mazowieckich, których pociągami do pracy w Warszawie dojeżdża codziennie wielu mieszkańców województwa. Dofinansowanie dotyczy również przebudowy dróg wojewódzkich, m.in. w Gąbinie i Lipsku.

 

Najwięcej projektów

Najwięcej umów podpisanych zostało na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (ponad 280) oraz w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności (215 projektów), na przykład specjalistycznego doradztwa, wdrażania innowacji, czy udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych. Beneficjenci z Warszawy aktywnie korzystają z dotacji na aktywności dotyczące integracji społecznej i przeciwdziałania ubóstwu (171 projektów) oraz edukacji (148 projektów). Jednym z przykładów jest projekt Z@opiekowani, dzięki któremu osoby niesamodzielne korzystają z usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia i alarmowanie, gdy dzieje się coś niepokojącego.

 

 

Razem łatwiej – ZIT WOF

Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami realizuje szereg działań wynikających ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Są to m.in. projekty wspierające rozwój usług mobilnych dotyczących dostępności, turystyki, transportu, środowiska, czy usług opiekuńczych w formie teleopieki. To także inwestycje w parkingi „Parkuj i jedź”, ścieżki rowerowe, tworzenie nowych żłobków dla dzieci, czy projekty edukacyjne (np. nauczanie metodą eksperymentu i rozwój kompetencji kluczowych u 1,9 tys. uczniów z 38 szkół w ramach działań Centrum Nauki Kopernik).

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich dla Warszawy i sąsiednich gmin (ZIT WOF)?

  • Wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 420 km ścieżek rowerowych
  • Powstanie 4,8 tys. miejsc postojowych dla samochodów w ważnych komunikacyjnie miejscach
  • Uczniowie ze 115 szkół objęci zostaną doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Ponad 16,7 tys. uczniów skorzysta z pomocy w rozwoju kompetencji kluczowych
  • Powstanie ponad 950 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

O Warszawie

Stolica Polski zajmuje 517 km2. . W Warszawie mieszka 1,7 mln osób[1]. Warszawa wspólnie z 39 sąsiednimi gminami realizuje Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

 

 

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś