Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 działań samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych z Warszawy przekroczyło już 2,3 mld zł (stan na 1 lutego 2019 r.). Spośród ponad 970 projektów największe wsparcie zyskały aktywności z zakresu badań i rozwoju, transportu oraz e-usług. Co ważne, część projektów realizowana jest poza stolicą, więc z ich efektów skorzystają mieszkańcy innych części województwa.

 

Najwięcej funduszy

Prawie co trzecia złotówka w Warszawie przeznaczana jest na działalność badawczo-rozwojową (ponad 762 mln zł). Są to inwestycje w specjalistyczny sprzęt badawczy dla instytucji naukowych, aby jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby biznesu i społeczeństwa. Z wsparcia korzystają m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Instytut Matki i Dziecka. Środki wzmacniają też innowacyjność przedsiębiorstw dzięki inwestycjom w nowe produkty i usługi, a także tworzenie firmowego zaplecza B+R. Przy wsparciu z UE prowadzone są badania nad opracowaniem sztucznej krwi do ratowania życia ludzi, leczeniem nowotworów, wykorzystaniem internetu rzeczy w obszarze bezpieczeństwa budynków, czy rozwiązaniami do oczyszczania powietrza w budynkach. Znaczną pomoc uzyskały projekty dotyczące wprowadzania e-usług w administracji, sektorze medycznym, kulturalnym i edukacyjnym (334,7 mln zł). Ze środków korzystają warszawskie urzędy, teatry, uczelnie, czy instytucje kultury. Duża pomoc finansowa trafi na inwestycje transportowe i drogowe (ponad 496 mln zł). Są to m.in. projekty Kolei Mazowieckich, których pociągami do pracy w Warszawie dojeżdża codziennie wielu mieszkańców województwa. Dofinansowanie dotyczy również przebudowy dróg wojewódzkich, m.in. w Gąbinie i Lipsku.

 

Najwięcej projektów

Najwięcej umów podpisanych zostało na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (ponad 280) oraz w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności (215 projektów), na przykład specjalistycznego doradztwa, wdrażania innowacji, czy udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych. Beneficjenci z Warszawy aktywnie korzystają z dotacji na aktywności dotyczące integracji społecznej i przeciwdziałania ubóstwu (171 projektów) oraz edukacji (148 projektów). Jednym z przykładów jest projekt Z@opiekowani, dzięki któremu osoby niesamodzielne korzystają z usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia i alarmowanie, gdy dzieje się coś niepokojącego.

 

 

Razem łatwiej – ZIT WOF

Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami realizuje szereg działań wynikających ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Są to m.in. projekty wspierające rozwój usług mobilnych dotyczących dostępności, turystyki, transportu, środowiska, czy usług opiekuńczych w formie teleopieki. To także inwestycje w parkingi „Parkuj i jedź”, ścieżki rowerowe, tworzenie nowych żłobków dla dzieci, czy projekty edukacyjne (np. nauczanie metodą eksperymentu i rozwój kompetencji kluczowych u 1,9 tys. uczniów z 38 szkół w ramach działań Centrum Nauki Kopernik).

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich dla Warszawy i sąsiednich gmin (ZIT WOF)?

  • Wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 420 km ścieżek rowerowych
  • Powstanie 4,8 tys. miejsc postojowych dla samochodów w ważnych komunikacyjnie miejscach
  • Uczniowie ze 115 szkół objęci zostaną doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Ponad 16,7 tys. uczniów skorzysta z pomocy w rozwoju kompetencji kluczowych
  • Powstanie ponad 950 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

O Warszawie

Stolica Polski zajmuje 517 km2. . W Warszawie mieszka 1,7 mln osób[1]. Warszawa wspólnie z 39 sąsiednimi gminami realizuje Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

 

 

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

 

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych