Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla regionu warszawskiego wschodniego wynosi już ponad 576 mln zł. To efekt starań samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych beneficjentów z regionu, którzy do lutego podpisali 240 umów o dofinansowanie projektów. Największe inwestycje dotyczą gospodarki niskoemisyjnej, zdrowia i wspierania włączenia społecznego mieszkańców.

Najwięcej funduszy

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza jest celem, na który w regionie pozyskano najwięcej funduszy (ponad 276 mln zł). Gminy inwestują środki europejskie przede wszystkim w rozwój przyjaznych środowisku form transportu – ścieżki rowerowe oraz parkingi „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawy i okolicznych gmin. Takie projekty realizują m.in. Legionowo, Marki, Ząbki, czy Wołomin. Poprawie jakości powietrza służy też termomodernizacja budynków publicznych oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Takie działania zrealizowała na przykład Gmina Wiązowna, gdzie poza ociepleniem budynków szkolnych, zainstalowano urządzenia fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych zyskały także projekty Sulejówka, Zielonki, czy gminy Mińsk Mazowiecki. Podniesienie jakości życia w regionie jest drugim obszarem pod względem wielkości uzyskanego dofinansowania (99 mln zł). Środki inwestowane są w poprawę usług zdrowotnych w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. O połowę mniejsze fundusze (prawie 46 mln zł) obejmują projekty dotyczące włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Samorządy i fundacje realizują dzięki temu wsparciu projekty w zakresie usług społecznych, na przykład skierowanych do osób z niepełnosprawnościami lub dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi. Są też projekty dotyczące programów zdrowotnych, na przykład profilaktyki otyłości i chorób kręgosłupa.

Najwięcej projektów

Najwięcej projektów na terenie warszawskim wschodnim realizowanych jest w obszarze przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (45). Niewiele mniej podpisanych umów dotyczy włączenia społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (po 42). Przedsiębiorcy inwestują fundusze europejskie np. w innowacyjną linię technologiczną do produkcji makaronów dedykowanych alergikom, wprowadzenie na rynek ekologicznych kosmetyków, czy prace w obszarze budownictwa energooszczędnego.

Jakie jeszcze inwestycje?

Mniejsze fundusze pomogą w projektach środowiskowych, kulturalnych, czy edukacyjnych. Samorządy zrealizują ważne dla mieszkańców inicjatywy w zakresie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami (m.in. w Mińsku Mazowieckim, powiatach wołomińskim, legionowskim i otwockim),  a także budowy i przebudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów. Szereg działań podejmowanych jest także w obszarze edukacji, np. na terenie Sulejówka, czy Zielonki.

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • ponad 70 przedsiębiorstw otrzyma dotacje
  • ponad 390 tys. osób skorzysta z ochrony przeciwpowodziowej
  • ponad 19 tys. mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami zdrowotnymi
  • ponad 14 tys. uczniów skorzysta z wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
  • w 90 szkołach i placówkach edukacyjnych do prowadzenia zajęć wykorzystywane będą nowoczesne technologie

Materiał opracowano zgodnie ze stanem na 1 lutego 2019 r. Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w całym województwie dostępne jest w artykule ‘Fundusze europejskie na Mazowszu”.

O regionie warszawskim wschodnim

Region warszawski wschodni obejmuje powiaty: legionowski, miński, otwocki i wołomiński. Zajmuje 3124 km2,
a zamieszkują w nim 634 tys. osób (ponad 58% w miastach)[1].

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś