Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wartość unijnego wsparcia projektów samorządów, ich jednostek organizacyjnych, firm, fundacji i innych podmiotów z regionu siedleckiego przekroczyła 414 mln zł (stan na 1 lutego 2019 r.). Do początku lutego podpisane zostały 164 umowy na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Największą pomoc uzyskały działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, zwiększania jakości życia i inwestycji drogowych.

Najwięcej funduszy

Ponad 146 mln zł zainwestowane zostanie w działania sprzyjające przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Dofinansowanie zdobyły projekty mające na celu zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Przy stacji kolejowej w Siedlcach działa już nowoczesne centrum przesiadkowe. W zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza pomóc mają również termomodernizacje budynków publicznych oraz coraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Takie projekty realizują m.in. gminy Łochów czy Platerów. Duże inwestycje w regionie siedleckim dotyczą działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców (ponad 77 mln zł). Są to m.in. środki na wyposażenie Siedleckiego Ośrodka Onkologii oraz  specjalistyczny sprzęt medyczny dla oddziałów kardiologicznych i chirurgicznych. Trzecim obszarem pod względem pozyskanych dotychczas kwot dofinansowania są inwestycje drogowe (przeszło 71 mln zł). Przy wsparciu ze środków europejskich powstał na przykład tunel i infrastruktura w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach. Projekty drogowe dotyczyły też powiatów siedleckiego, łosickiego i węgrowskiego.

Najwięcej projektów

Aż 33 projekty realizowane przez beneficjentów z regionu siedleckiego dotyczą edukacji. Dofinansowanie objęło działania skierowane do uczniów z Siedlec, Miastkowa Kościelnego, czy np. Pilawy. Dzięki funduszom europejskim uczniowie techników z Siedlec odbywają staże zawodowe u pracodawców, a młodzież z zasadniczych szkół zawodowych – praktyki. Uczniowie otrzymają wsparcie w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, do szkół trafi natomiast wyposażenie dla pracowni zawodowych. Niewiele mniej projektów dotyczy działań na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza (29 umów). Na trzecim miejscu są projekty dotyczące włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu (22 umowy). Takimi działaniami zajmują się powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecznej, czy stowarzyszenia.

Jakie jeszcze inwestycje?

 

Fundusze europejskie w regionie siedleckim wspierają inwestycje w sprzęt ratowniczy dla straży pożarnych, czy projekty z zakresu gospodarki odpadami. To także działania z obszaru kultury. Renowację na przykład przeszedł zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Korczewie nad Bugiem. Środki inwestowane są także w rozwój rynku pracy. Dzięki temu powiatowe urzędy pracy z całego regionu realizują projekty skierowane do mieszkańców w wieku 30 lat i powyżej.

 

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów dofinansowanych przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • w wybudowanych parkingach „parkuj i jedź” powstanie ponad 580 miejsc postojowych
  • mieszkańcy skorzystają z ponad 60 km nowych dróg dla rowerów
  • przebudowanych lub wybudowanych zostanie prawie 100 km dróg
  • placówki medyczne zyskają ponad 300 urządzeń medycznych
  • ponad 10 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami zdrowotnymi
  • Przeszło 8,8 tys. uczniów skorzysta z wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

O regionie siedleckim

Region siedlecki obejmuje powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski i miasto Siedlce. Zajmuje 6044 km2, a zamieszkuje w nim 420,5 tys. osób (prawie 38% w miastach)[1].

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś