Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla beneficjentów z regionu płockiego wyniosło już prawie 392 mln zł w 135 umowach (zgodnie ze stanem na 1.02.2019). Największe dofinansowanie uzyskały działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, transportu oraz zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

Najwięcej funduszy

Najwięcej funduszy inwestowanych jest w gospodarkę niskoemisyjną (ponad 133 mln zł) oraz budowę i remonty dróg (89 mln zł). Są to na przykład kompleksowe projekty rozwijające transport miejski oraz tworzenie ścieżek rowerowych. Mieszkańcy Płocka i okolicznych gmin skorzystają z autobusów hybrydowych, nowych wiat przystankowych, parkingu „Parkuj i jedź” na ponad 220 miejsc postojowych i 100 stanowisk dla rowerów przy ul. Bielskiej, a także kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Inwestycje europejskie wspierają budowę obwodnicy i zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych w Płocku, czy przebudowę drogi powiatowej w powiecie sierpeckim. Na trzecim miejscu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym również tworzenie terenów pod inwestycje. Dofinansowanie umów przekroczyło już 46 mln zł.

Najwięcej projektów

Co trzecia umowa z regionu płockiego dotyczy edukacji (44 projekty). Z efektów skorzystają zarówno mieszkańcy Płocka, jak i innych gmin, na przykład Wyszogród i Sierpc. Pod względem finansowym największym z do tej pory zakończonych był realizowany w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gostynińskiego projekt „Kompetencje kluczowe na start!”. Dzięki niemu ponad 160 uczniów skorzystało z zajęć z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz z informatyki. Drugim obszarem pod względem ilości realizowanych projektów są działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców i przeciwdziałaniu ubóstwu (27 projektów), które podejmują samorządy oraz placówki medyczne.

 

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Mniejsze wsparcie uzyskały inwestycje polegające na wprowadzaniu e-usług dla mieszkańców, czy dotyczące poprawy  jakości życia. Pacjenci ze szpitali w Płocku i Sierpcu skorzystają z e-usług, które ułatwią kontakt ze służbą zdrowia. Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w systemy alarmowania mieszkańców o zagrożeniach i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Co jedenasta pozyskana przez beneficjentów z regionu płockiego złotówka jest efektem starań przedsiębiorców. Firmy zdobyły do tej pory prawie 37 mln zł unijnego dofinansowania. Przeznaczą środki głównie na wprowadzenie nowych produktów na rynek.

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • mieszkańcy zyskają ponad 340 miejsc postojowych na parkingach „Parkuj i Jedź”
  • po ulicach jeździć będzie ponad 30 nowych autobusów niskoemisyjnych
  • powstanie ponad 20 km ścieżek rowerowych
  • powstanie ponad 100 ha terenów inwestycyjnych
  • z wsparcia skorzysta 2,9 tys. osób o niskich kwalifikacjach
  • usługami zdrowotnymi objętych zostanie ponad 9 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • ponad 6,4 tys. uczniów objętych zostanie pomocą w rozwoju kompetencji kluczowych

O regionie płockim

Region płocki obejmuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki i miasto Płock. Zajmuje 3351 km2 , a zamieszkuje w nim 330 tys. osób (prawie 51% w miastach)[1].

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych