Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unijne wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla beneficjentów z regionu płockiego wyniosło już prawie 392 mln zł w 135 umowach (zgodnie ze stanem na 1.02.2019). Największe dofinansowanie uzyskały działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, transportu oraz zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

Najwięcej funduszy

Najwięcej funduszy inwestowanych jest w gospodarkę niskoemisyjną (ponad 133 mln zł) oraz budowę i remonty dróg (89 mln zł). Są to na przykład kompleksowe projekty rozwijające transport miejski oraz tworzenie ścieżek rowerowych. Mieszkańcy Płocka i okolicznych gmin skorzystają z autobusów hybrydowych, nowych wiat przystankowych, parkingu „Parkuj i jedź” na ponad 220 miejsc postojowych i 100 stanowisk dla rowerów przy ul. Bielskiej, a także kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Inwestycje europejskie wspierają budowę obwodnicy i zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych w Płocku, czy przebudowę drogi powiatowej w powiecie sierpeckim. Na trzecim miejscu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym również tworzenie terenów pod inwestycje. Dofinansowanie umów przekroczyło już 46 mln zł.

Najwięcej projektów

Co trzecia umowa z regionu płockiego dotyczy edukacji (44 projekty). Z efektów skorzystają zarówno mieszkańcy Płocka, jak i innych gmin, na przykład Wyszogród i Sierpc. Pod względem finansowym największym z do tej pory zakończonych był realizowany w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gostynińskiego projekt „Kompetencje kluczowe na start!”. Dzięki niemu ponad 160 uczniów skorzystało z zajęć z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz z informatyki. Drugim obszarem pod względem ilości realizowanych projektów są działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców i przeciwdziałaniu ubóstwu (27 projektów), które podejmują samorządy oraz placówki medyczne.

 

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Mniejsze wsparcie uzyskały inwestycje polegające na wprowadzaniu e-usług dla mieszkańców, czy dotyczące poprawy  jakości życia. Pacjenci ze szpitali w Płocku i Sierpcu skorzystają z e-usług, które ułatwią kontakt ze służbą zdrowia. Fundusze europejskie zainwestowane zostaną w systemy alarmowania mieszkańców o zagrożeniach i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Co jedenasta pozyskana przez beneficjentów z regionu płockiego złotówka jest efektem starań przedsiębiorców. Firmy zdobyły do tej pory prawie 37 mln zł unijnego dofinansowania. Przeznaczą środki głównie na wprowadzenie nowych produktów na rynek.

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • mieszkańcy zyskają ponad 340 miejsc postojowych na parkingach „Parkuj i Jedź”
  • po ulicach jeździć będzie ponad 30 nowych autobusów niskoemisyjnych
  • powstanie ponad 20 km ścieżek rowerowych
  • powstanie ponad 100 ha terenów inwestycyjnych
  • z wsparcia skorzysta 2,9 tys. osób o niskich kwalifikacjach
  • usługami zdrowotnymi objętych zostanie ponad 9 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • ponad 6,4 tys. uczniów objętych zostanie pomocą w rozwoju kompetencji kluczowych

O regionie płockim

Region płocki obejmuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki i miasto Płock. Zajmuje 3351 km2 , a zamieszkuje w nim 330 tys. osób (prawie 51% w miastach)[1].

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś