Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 samorządy, przedsiębiorcy, fundacje i inne podmioty z regionu ciechanowskiego realizują 173 projekty z ponad 341 mln zł unijnego dofinansowania (zgodnie ze stanem na 1 lutego 2019). Największe wsparcie uzyskały działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, edukacji,  a także inwestycje drogowe.

 

 

Najwięcej funduszy

Największa pula środków pozyskana została na zmniejszenie emisyjności gospodarki (przeszło 152 mln zł). Samorządy przeznaczą fundusze europejskie na poprawę jakości powietrza głównie dzięki termomodernizacji budynków publicznych. To także wsparcie w zwiększaniu roli przyjaznego dla środowiska transportu w Ciechanowie, Płońsku i Pułtusku. Na przykład Ciechanów zdobył dofinansowanie na budowę węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego, ścieżek rowerowych, a także zakup niskoemisyjnych autobusów. Znaczne dofinansowanie zasili działania edukacyjne (prawie 36 mln zł), skierowane zarówno do najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców. Takie projekty realizowane są między innymi w gminach Ciechanów, Płońsk, Regimin, Pułtusk, czy Stupsk. Beneficjenci z regionu pozyskali ponad 35 mln zł na  budowę lub przebudowę dróg na terenach ciechanowskim, mławskim i płońskim.

 

Najwięcej projektów

Edukacja jest zarówno jednym z najbardziej dofinansowanych obszarów w regionie ciechanowskim, ale też obszarem z największą liczbą projektów. Co trzecia z podpisanych umów wspiera właśnie działania edukacyjne (57 projektów). Wiele aktywności skierowanych jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (27 projektów). Korzystają z nich mieszkańcy m.in. powiatu płońskiego,  pułtuskiego i żuromińskiego. Na kolejnym miejscu znajdują się działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

Jakie jeszcze inwestycje?

Mniejsze, ale ważne wsparcie uzyskały inwestycje w projekty środowiskowe, kulturę, czy rewitalizację. Mieszkańcy Ciechanowa, powiatów pułtuskiego i płońskiego poczują się bezpieczniej dzięki systemom wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Renowację przechodzi zabytkowa Wieża Ciśnień w Ciechanowie, która wykorzystana będzie również do celów edukacyjnych. Kolejne inwestycje, jak na przykład renowacja zabytkowych nagrobków  na cmentarzu w Opinogórze czy aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu, jeszcze bardziej zwiększą atrakcyjność turystyczną miejscowości. W obszarze społecznym z wsparcia korzystają natomiast osoby bezrobotne ze wszystkich powiatów regionu.

 

 

Jakie korzyści z funduszy europejskich?

Fundusze europejskie pozyskane przez beneficjentów to główny obszar wsparcia dla regionu, ale mieszkańcy skorzystają też z efektów dofinansowanych przedsięwzięć podmiotów z innych części województwa lub kraju.

W czym pomogą fundusze europejskie? Oto przykłady planowanych efektów dofinansowanych projektów:

  • powstanie ponad 380 miejsc postojowych w parkingach „Parkuj i Jedź”
  • mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ponad 40 km nowych ścieżek rowerowych
  • ponad 90 km dróg zostanie przebudowanych i wybudowanych
  • ponad 12,7 tys. uczniów skorzysta z wsparcia w rozwoju kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych
  • ponad 8,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami zdrowotnymi
  • ponad 100 szkół i innych placówek edukacyjnych wykorzysta nowoczesne technologie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

 

O regionie ciechanowskim

Region ciechanowski obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński. Zajmuje 5256 km2, a zamieszkuje w nim 342,1 tys. osób (prawie 40% w miastach)[1].

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego  w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

[1] Dane GUS „Województwo mazowieckie. Podregiony, powiaty, gminy”, Warszawa 2018; http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-mazowieckie-podregiony-powiaty-gminy-2018,5,15.html

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś