Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

3 grudnia 2023 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Coroczne obchody mają na celu przypomnienie opinii publicznej, że osoby z niepełnosprawnościami żyją wśród nas i chcą mieć równe prawa i szanse w dostępie np. do edukacji, kultury czy transportu. Dużą rolę w poprawie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami odgrywają fundusze europejskie. Projekty dotychczas realizowane na Mazowszu wspierają, ułatwiają i zmieniają na lepsze życie osób z niepełnosprawnościami.

 

Grafika przedstawia napis Osoby z niepełnosprawnościami w centrum uwagi Funduszy Europejskich. Obok widać różnorodność osób z niepełnosprawnościami

 

W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln. Osoby te każdego dnia borykają się z wieloma problemami i ograniczeniami. Celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest przybliżenie tej grupy społecznej oraz próba większej integracji z osobami sprawnymi, dążenie do akceptacji w środowiskach lokalnych, a także pokonywanie barier.

Dostępność Plus

Przypominamy, że od 2018 r. funkcjonuje program Dostępność Plus, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą lepiej funkcjonować w społeczeństwie, a ich potrzeby są słyszane i realizowane. To realna pomoc w zakresie takich działań jak: likwidacja barier architektonicznych, poprawa dostępności w budynkach wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej, uruchomienie transportu indywidualnego, usługi asystenta osobistego, pomoc dla seniorów, organizacja szkoleń, a także zmiany w edukacji. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardy złotych w latach 2018-2025.

 Fundusze Europejskie otwierają możliwości

Środki z programów regionalnych umożliwiają realizację wielu kompleksowych projektów wspierających każdego dnia osoby z niepełnosprawnościami. Są to działania, które m.in.

  • zapewniają uczestnikom np. naukę samodzielności oraz umiejętności niezbędnych w codziennym życiu;
  • pomagają w edukacji oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
  • integrują i aktywizują zawodowo;
  • zapewniają sprzęt rehabilitacyjny;
  • dostosowują budynki użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, montaż antypoślizgowych nawierzchni chodników, urządzanie łazienek dla niepełnosprawnych, wydzielanie miejsc postojowych, wyposażenie budynków w windy);
  • wprowadzają udogodnienia w placówkach kulturalnych;
  • pomagają w tworzeniu Dziennych Domów Opieki Medycznej, remontach i wyposażeniu OPS-ów, GOPS-ów oraz MOPS-ów;
  • uruchamiają świetlice integracyjne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na przestrzeni lat wiele się zmieniło w podejściu do osób z niepełnosprawnościami. Powstało wiele inicjatyw służących budowaniu świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się także innowacyjne rozwiązania w obszarze zatrudnienia, np. wykorzystywanie technologii w celu zwiększania dostępności usług rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w obszarze sportu (zawody i olimpiady dla osób z niepełnosprawnościami) czy możliwość edukacji zdalnej. Promowana jest różnorodność, integracja i równość szans.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś