Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Park przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry w Pomiechówku to niezwykłe miejsce na ekologicznej mapie Mazowsza. Na terenie pomiechowskich lasów, w dolinie rzeki Wkry wybudowano infrastrukturę służącą poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochrony, ograniczeniu negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego, a także edukacji przyrodniczej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 9,4 mln zł, z czego 6,1 mln zł Gmina Pomiechówek pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Dzięki Funduszom Europejskim z programu regionalnego w Pomiechówku powstał Park „Dolina Wkry”. Gmina Pomiechówek na realizację projektu pt. „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” w ramach Działania 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” pozyskała  ponad 6,1 mln zł.  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na terenie pomiechowskich lasów, w pobliżu nadrzecznej promenady powstał park przyrodniczo-edukacyjny, niezwykłe miejsce służące ochronie bioróżnorodność i cennych siedlisk przyrodniczych, a także edukacji oraz promocji lokalnych zasobów przyrodniczych. W ramach projektu wykonano roboty ziemne i prace projektowo-budowlane, m.in.: wykonano odnogi rzeki Wkry umożliwiające doprowadzenie wody do projektowanych obszarów retencji,  wykonano przepusty zasilające w wodę tereny przeznaczone pod retencję, a także wycinkę zakrzewień w miejscach przeznaczonych na łąki oraz dosiew gatunków łąki rajgrasowej i nasadzeń roślinnych. Wydzielono trzy obszary chronione z zakazem wstępu dla odwiedzających kompleks leśny „Dolina Wkry w Pomiechówku” jako miejsca siedlisk cennych zbiorowisk roślinnych i miejsca żerowania cennych gatunków zwierząt. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, aby chronić bogactwo fauny i flory. Powstał system przepuszczalnych ścieżek z kruszyw naturalnych. Z gałęzi wierzbowych wykonano obrzeża ścieżek pieszych, aby ochronić tereny od ruchu turystycznego. Największym atutem przedsięwzięcia jest wkomponowanie parku w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry.

Ważnymi elementami inwestycji są także: kładka (1,5 m nad powierzchnią ziemi) przeprowadzająca ruch turystyczny przez część łęgu, ścieżka linowa z punktami widokowymi na występujące w terenie zbiorowiska roślinne, wieża widokowa z umocowanymi lornetkami do obserwacji ptaków i motyli, a także tematyczne podesty edukacyjne w postaci tablic i modeli trójwymiarowych. Wybudowano też wiatę do organizacji konferencji i warsztatów, a także ścieżki edukacyjne dla uczniów szkół do prowadzenia lekcji przyrodniczych. W kompleksie znajduje się ekspozycja rzeźb obrazujących sylwetki występujących na terenie gminy leśnych ssaków, łąka motyli z trójwymiarowymi rzeźbami w powiększeniu 50:1 oraz rzeźba pająka krzyżaka łąkowego w skali 100:1.

Celem projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie lasów pomiechowskich w tym w dolinie rzeki Wkry, ochrona zagrożonych gatunków i ich siedlisk w tym ochrona in-situ, ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego, edukacja przyrodnicza na temat chronionych w projekcie zasobów przyrodniczych oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych.

 

Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku”

Beneficjent: Gmina Pomiechówek

Całkowita wartość projektu: 9 482 184,39 zł

Kwota dofinansowania UE: 6 154 920,02 zł

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Fot. Urząd Gminy Pomiechówek

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś