Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inwestycja dotyczyła budowy III i IV etapu obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich wybudowano odcinek drogi  o dł. 1,8 km wraz  z  drogami  serwisowymi  wzdłuż  obwodnicy i  przebudowano istniejącą  sieć uzbrojenia terenu. Wartość projektu to ponad 32 mln zł, z czego unijne wsparcie to ponad  17,5 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Fundusze europejskie pomogły w budowie odcinka obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV. W ramach projektu powstało 1,8 km drogi głównej wraz z drogami serwisowymi, z zatokami autobusowymi, ciągami pieszo-rowerowymi i estakadą nad torami kolejowymi. Wybudowana droga to odcinek, który rozpoczyna się od ronda przy ul. Leśnej w Wyszkowie, biegnie przez posesje w kierunku torów kolejowych, następnie przecina linię kolejową Warszawa – Ostrołęka (nowy wiadukt) i kończy się na ul. Białostockiej oraz drodze gminnej Gminy Brańszczyk. Inwestycja była bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju miasta. Jej głównym celem było rozładowanie ruchu drogowego w centrum Wyszkowa, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Wyszkowa.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę wyglądu i atrakcyjności Wyszkowa, a także na ograniczenie emisji hałasu i poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Inwestycja przyczyniła się także do usprawnienia układu komunikacyjnego i dostępności do głównych szlaków transportowych, m.in. poprawiła spójność regionalną sieci drogowej z siecią TEN-T. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, osoby przejeżdżające przez ten teren oraz turyści.

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV

Beneficjent: Gmina Wyszków

Całkowita wartość projektu: 32 773 882,13 zł

Kwota dofinansowania: 17 565 983,08 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Fot. Gmina Wyszków

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś