Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki Funduszom Europejskim strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego mogą skuteczniej stawiać czoła takim zagrożeniom jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne. Miasto, które aplikowało o środki unijne otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 445 tys. zł. Pieniądze zostały wydane na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na specjalistyczny sprzęt. Całkowita wartość projektu wyniosła przeszło 1,2 mln zł. Dofinansowanie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Fundusze Europejskie mają realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Praca strażaków to codzienne wyjazdy do pożarów, wypadków, klęsk żywiołowych czy powodzi. Dlatego tak ważny jest odpowiedni sprzęt ratujący zdrowie i życie poszkodowanych. Projekt pt. „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim” otrzymał prawie 445 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, wnioskodawca kupił samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem zamontowanym na stałe. W wyposażeniu znajduje się m.in. pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych, zbiornik na środek pianotwórczy, urządzenie szybkiego natarcia, dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy, a także maszt oświetleniowy z reflektorami. Do sprawnej komunikacji służy zamontowany radiotelefon. Dodatkowy sprzęt, który jest niezbędny w pracy straży pożarnej, a został zakupiony dzięki pieniądzom z UE to sprzęt nowoczesny i specjalistyczny z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, chemiczno-ekologicznej, wyposażenia specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz wyposażenia specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w mieście. Mieszkańcy mogą liczyć na szybką i profesjonalną reakcję strażaków, którzy skutecznie ograniczają skutki zagrożeń dla ludzi, np. akcje ratownicze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Tytuł projektu: Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 1 207 354,31 zł

Kwota dofinansowania UE: 444 699,89 zł

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Fot. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś