Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Konkursy z obszaru termomodernizacji cieszyły się dużym powodzeniem wśród mazowieckich beneficjentów. Dzięki funduszom europejskim udało się zmodernizować ponad 550 budynków na terenie całego Mazowsza. Na ten cel przeznaczono już 413 mln zł z programu regionalnego na lata 2014-2020. A to nie wszystko. Znamy listę kolejnych projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w kwocie blisko 13 mln zł. Projekty będą finansowane ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

 

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na kolejne projekty termomodernizacyjne. Zdjęcie przedstawia blok mieszkalny, wokół zielona trawa i drzewa.

 

Troska o czyste powietrze

Fundusze Europejskie po raz kolejny pomogą zrealizować projekty ekologiczne. Dzięki remontom starych budynków, często zabytkowych, udaje się zmieniać ich przeznaczenie na potrzeby lokalnej społeczności. To także oszczędności w samorządowych  budżetach, ochrona środowiska oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w regionie. Konkurs, który przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych daje możliwości kolejnym wnioskodawcom na zrealizowanie swoich projektów. Dofinansowanie pochodzi w ramach Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020”.

 

#ReactEU

REACT-EU to inicjatywa obejmująca dodatkowe środki w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym wywołanych pandemią COVID-19.

W trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców, Zarząd Województwa kolejny raz zwiększył pulę środków dostępnych w konkursie i dzięki temu dofinansowanie otrzymało aż 141 inwestycji. Kwota z UE to 208 mln zł. Tak pokaźny zastrzyk finansowy pozwala na termomodernizację np. budynków urzędów, szkół, przedszkoli, szpitali, czy instytucji kultury – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Dzięki funduszom europejskim Gmina Skórzec przeprowadzi termomodernizację budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej. Zaplanowane prace to m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, modernizacja kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. W ramach projektu przewidziany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Realizacja inwestycji to same korzyści dla pacjentów i pracowników przychodni, to także oszczędności w utrzymaniu placówki.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej w Gminie Skórzec

Beneficjent: Gmina Skórzec

Całkowita wartość projektu: 771 880,47 zł

Kwota dofinansowania: 454 368,96 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie po kompleksowej modernizacji będzie obiektem energooszczędnym oraz bezpieczniejszym. Przyznane dofinansowanie z UE pomoże m.in. ocieplić dach hali i zaplecza, wymienić okna i drzwi zewnętrzne, zmienić oświetlenie, a także ocieplić ściany. Wnioskodawca zainstaluje ponad 140 modułów instalacji fotowoltaicznej. Pozyskiwana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne budynku. Efektem projektu będzie np. ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery czy obniżenie kosztów związanych z eksploatacją Centrum Kultury i Sportu.

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Beneficjent: Gmina Karczew

Całkowita wartość projektu: 1 936 501,99 zł

Kwota dofinansowania: 1 070 063,88 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie na działania termomodernizacyjne zostanie zrealizowany w budynkach Hali sportowej wraz z łącznikiem i zapleczem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim oraz w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie. Prace remontowe to m.in. ocieplenie stropodachów, dachów i ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia na oprawy LED. Dodatkowo w budynku hali sportowej przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji wentylacyjnej. Beneficjent zaplanował również montaż instalacji fotowoltaicznej. Po zrealizowaniu projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie znaczący, co wpłynie na ochronę środowiska w regionie.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni

Całkowita wartość projektu: 2 235 020,07 zł

Kwota dofinansowania: 1 453 671,58 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na stronie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś