Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 29 czerwca do 17 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy chcą utworzyć żłobki, kluby dziecięce lub miejsca opieki u opiekuna dziennego  na terenie Mazowsza. Uzyskanie dofinansowania to szansa dla wnioskodawców, ale przede wszystkim rodziców, którzy dzięki nowym miejscom opieki dla dzieci do lat 3 będą mogli wrócić na rynek pracy. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi ponad 8,8 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Środki na konkurs pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na co, ile i dla kogo?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych lub miejsc opieki u opiekuna dziennego lub niani. W ramach ww. działań finansowane będą różne działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, wyposażeniem, zakupem mebli, pomocy dydaktycznych, pełnego wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. Dofinansowanie będzie mogło być także przeznaczone na koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie dziecięcym. Poza tym budżet będzie mógł uwzględnić zwrot kosztów szkoleń dla opiekunów w żłobku oraz opiekunów dziennych.

Kwota dostępnych środków w konkursie to ponad 8,8 mln zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy z projektów będzie musiał przekroczyć wartość 444 470,00 zł., a maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 80 procent.

O fundusze mogą ubiegać się gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Sam proces złożenia wniosku powinien być poprzedzony przez konkretne działania: analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, analizę dostępnych warunków lokalowych, jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Wybór formy opieki musi być dostosowany do danego obszaru realizacji projektu. Miejsca opieki zgodnie z kryteriami będą tworzone wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs potrwa do 17 lipca 2020 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronach:

www.wupwarszawa.praca.gov.pl oraz  www.funduszedlamazowsza.eu

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych