Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ekologiczne działania czekają gminę Pokrzywnica. Będzie to wymiana urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych i modernizacja energetyczna budynków Szkoły w Nowym Niestępowie. Jakość powietrza poprawi się również w Baboszewie. Kotły węglowe w 58 budynkach mieszkalnych zostaną wymienione na piece gazowe oraz na biomasę. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają ponad 2,5 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i skarbnik gminy Magdalena Lusa, a także wójt gminy Baboszewo Bogdan Janusz Pietruszewski oraz skarbnik Anna Guzanowska.

– Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska – to są efekty palenia piecami tradycyjnymi. Inwestycje w ramach których podpisujemy dzisiaj umowy to szansa na nowoczesne piece w domach. Są to projekty dla ludzi, pomogą one także zmienić nastawienie mieszkańców do ekologii – powiedziała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Dzisiaj dużo mówimy o czystym powietrzu, ale żeby móc coś zmieniać, musimy znaleźć środki finansowe. Dzięki RPO WM możliwa jest realizacja projektów na wymianę urządzeń ciepła na eko oszczędne. Gdy są pieniądze, mieszkańcy chętnie wymieniają piece. Te projekty to połączenie ochrony powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – podkreślała Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Większość mieszkańców domów jednorodzinnych nadal korzysta z tradycyjnych metod ogrzewania, czyli np. pieców węglowych. Niestety są one główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Ekolodzy podkreślają, że poziom szkodliwych pyłów w Polsce jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Podczas palenia węglem i śmieciami, wydzielane są duże ilości dymu zawierającego pyły zawieszone, tlenki węgla, azotu i siarki, szkodliwe dioksyny czy metale ciężkie. Są one niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Zarząd województwa mazowieckiego realizuje szereg działań sprzyjających ochronie powietrza. Nie bez znaczenia są także fundusze europejskie. Ograniczenie ,,niskiej emisji” poprzez np. wymianę urządzeń grzewczych możliwe jest w ramach środków z RPO WM 2014-2020.

 

INWESTYCJE W POKRZYWNICY

O środki z RPO WM aplikowała gmina Pokrzywnica, która blisko 1,5 mln zł dofinansowania przeznaczy na wymianę urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe oraz na pellet. Projektem objęte zostaną również budynki szkoły w Nowym Niestępowie. Beneficjent przeprowadzi termomodernizację m.in. dociepli przegrody zewnętrzne, wymieni okna na sali gimnastycznej i instalację wentylacji mechanicznej oraz zamontuje nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę starego pieca.

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

 

– O czyste powietrze walczymy od kilku lat i jeden projekt już zrealizowaliśmy. W naszej gminie zainteresowanie jest ogromne. Mieszkańcy chcą instalacje fotowoltaiczne, chcą solary, bo to realne oszczędności w ich budżetach – mówił wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

 

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 2 415 107,48 zł

Kwota dofinansowania: 1 427 119,01 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BABOSZEWIE

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo to cele kolejnego projektu, który znalazł się na liście rankingowej. Za ponad 1,1 mln zł z RPO WM w 58 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne niskiego ciśnienia (40 sztuk) oraz kotłownie gazowe i kotłownie na biomasę wyposażone w kotły z automatycznym podajnikiem paliwa (18 sztuk).

Z dofinansowania skorzysta także budynek Urzędu Gminy Baboszewo, na którym wnioskodawca zamontuje instalację fotowoltaiczną. Nowe źródła ciepła pozytywnie wpłyną na środowisko, poprawi się jakość życia mieszkańców.

 

– Chcemy walczyć o dobrą jakość powietrza w naszej gminie. Dzięki projektowi zmniejszymy emisję dwutlenku węgla  oraz zmienimy mieszkańcom warunki do życia – powiedział wójt gminy Baboszewo Bogdan Janusz Pietruszewski.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

Beneficjent: Gmina Baboszewo

Całkowita wartość projektu: 1 419 074,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 110 659,20 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś