Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców gminy Czerwonka. Już niebawem dzięki funduszom unijnym będą mogli wymienić w swoich domach stare piece na nowoczesne kotły spalające biomasę, olej lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dodatkowo skorzystają ze wsparcia na instalację urządzeń fotowoltaicznych i solarnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 834 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali dziś Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Paweł Kacprzykowski burmistrz gminy Czerwonka i skarbnik Mirosława Gromelska.

Czystsze powietrze to cel, który planuje osiągnąć gmina Czerwonka dzięki funduszom europejskim. Ze względu na luźną zabudowę, na terenie gminy nie funkcjonuje scentralizowany system grzewczy. Ciepło w domach mieszkańców pochodzi więc z indywidualnych kotłowni i pieców, często o niskiej sprawności i efektywności energetycznej. Właśnie takie urządzenia są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Dlatego fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wymianę urządzeń o niekorzystnym wpływie na środowisko, a także zdrowie mieszkańców. Gmina zainwestuje środki w wymianę urządzeń zasilanych paliwem stałym na automatyczne kotły spalające biomasę, olej oraz wykorzystujące paliwo gazowe.

W planach jest również instalacja urządzeń fotowoltaicznych i solarnych na domach mieszkańców. Urządzenia pozwolą na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne wykorzystana zostanie na potrzeby własne mieszkańców, do prowadzenia działalności rolniczej, a także agroturystyki. Kolektory solarne będą natomiast wspomagać produkcję ciepłej wody użytkowej w domach. Dla mieszkańców gminy realizacja projektu oznacza niższe wydatki na energię, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na ich najbliższe otoczenie.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie ,,niskiej emisji‘’, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka

Beneficjent: Gmina Czerwonka

Całkowita wartość projektu: 1 045 449,00 zł

Kwota dofinansowania: 834 883,20 zł z UE

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 190 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych