Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki środkom z UE pojawiła się nowa forma pomocy w postaci Dziennych Domów Opieki Medycznej. To oferta dla osób niesamodzielnych oraz seniorów powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu, natomiast wymaga zwiększonej opieki. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków dostępnych w ramach konkursu i dzięki temu dofinansowanie uzyskają kolejne 4 wnioski, a do wnioskodawców trafi ponad 6,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Opieka medyczna, rehabilitacja, wsparcie powrotu do zdrowia dzięki terapii to główne cele działających na Mazowszu Dziennych Domów Opieki Medycznej. To także alternatywna forma pomocy dla seniorów i osób, które przeszły chorobę czy hospitalizację.

Kolejne projekty z listy rankingowej zrealizowane zostaną w Ciechanowie, Nowym Dworze Mazowieckim, w Starych Babicach (powiat warszawski zachodni) oraz w Drożdżówce (powiat miński).

Opieka medyczna dla seniorów dzięki środkom z UE

Dzięki funduszom europejskim Dzienny Dom Opieki Medycznej zostanie utworzony w Ciechanowie. Miejsce tutaj znajdzie 126 osób niesamodzielnych, w tym blisko połowa to będą osoby po 65 roku życia. Projekt zakłada udział mieszkańców powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego oraz makowskiego.  W placówce będą udzielane  świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne. W powrocie do zdrowia pomogą różnorodne zajęcia edukacyjne i ruchowe dostosowane do sprawności fizycznej każdego pacjenta. Pensjonariusze będą mieli zapewniony transport, wyżywienie, badania laboratoryjne. DDOM będzie funkcjonował przez ok. 10 godzin dziennie we wszystkie dni robocze. Projekt zrealizuje Arnica Adam Olszewski i wspólnik Spółka Jawna, a dofinansowanie to kwota blisko 2 mln zł.

Kolejny Dzienny Dom Opieki Medycznej zostanie utworzony w Nowym Dworze Mazowieckim. Z pomocy skorzysta ok. 96 pacjentów, którzy trafią do placówki bezpośrednio po przebytej hospitalizacji. Wsparcie będzie polegało m.in. na opiece pielęgniarskiej, terapii farmakologicznej, rehabilitacji, edukacji zdrowotnej, a dla opiekunów na doradztwie w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej. Pacjenci DDOM-u będą mieli zapewniony sprzęt medyczny do takich badań, jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie poziomu cukru we krwi, EKG serca. Do dyspozycji będą także kule, laski, balkoniki, chodziki i wózki inwalidzkie. Dla każdego pacjenta przygotowana zostanie indywidualna dieta. Projekt zrealizuje Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, pozyskane dofinansowanie to 1,5 mln zł.

 

Seniorzy ze Starych Babic również będą mogli korzystać z usług opiekuńczo medycznych świadczonych w nowym Dziennym Domu Opieki Medycznej. Miejsce znajdzie tu ok. 96 osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, i osoby które jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pacjenci będą mogli korzystać ze wsparcia od 30 do 120 dni roboczych. Będzie to m.in. terapia zajęciowa, rehabilitacja, opieka pielęgniarska i medyczna. Istotną rolę w lepszym funkcjonowaniu odegrają zajęcia z psychologiem, a także pobyt w grupie. Podczas pobytu w placówce wykonywane będą niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie: urologa, kardiologa, endokrynologa, ortopedy. Projekt zrealizuje Arnica Olszewski i wspólnik Spółka Jawna, pozyskane dofinansowanie to ponad 1,4 mln zł.

 

Przyznane fundusze unijne zostaną zainwestowane w utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w miejscowości Drożdżówka. DDOM będzie wyodrębnioną częścią Domu Opieki „Kaśmin”. Placówka obejmie wsparciem 116 pacjentów z powiatu mińskiego oraz garwolińskiego, otwockiego, węgrowskiego, wołomińskiego, grójeckiego i siedleckiego. Będzie funkcjonowała przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. DDOM zapewni opiekę dzienną w warunkach zbliżonych do domowych. Na pacjentów będzie czekała opieka pielęgniarek, lekarzy, odpowiednio dobrane terapie zajęciowe, rehabilitacja, wyżywienie, a także możliwość kontaktu z innymi. Projekt zrealizuje „KAŚMIN” Dom Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozyskane dofinansowanie to ponad 1,8 mln zł.

 

Korzyści

Pobyty w DDOM-ach mają na celu poprawić stan zdrowia pacjentów, zwiększać dostępność do świadczeń medycznych i ambulatoryjnych, a także wspierać opiekunów osób niesamodzielnych np. poprzez spotkania z psychologiem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś