Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 28 lutego wystartuje kolejny konkurs o fundusze europejskie na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych. Tym razem wsparcie dla jednego projektu to maksymalnie 4 miliony złotych.  To szansa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ale też niższe koszty energii. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dofinansowanie uzyskało już 156 projektów, m.in. gminy: Kadzidło, Nieporęt, Wierzbica czy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

 

Fundusze z programu regionalnego wspierają przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc działania na rzecz czystego powietrza. Dlatego też kolejne unijne dofinansowanie przeznaczone zostanie na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na Mazowszu. Przyczyni się to zmniejszenia ilość zużywanej energii cieplnej. Wprowadzone w budynkach zmiany m.in. dodatkowe ocieplenie, szczelne okna oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”.

 

– W obecnej perspektywie odbyło się już 5 konkursów z zakresu efektywności energetycznej. Dotychczas dofinansowanie uzyskało 156 projektów, a wsparcie przekroczyło 320 milionów złotych. Zastosowanie termomodernizacji zmniejsza koszty ogrzewania i ilość spalanych paliw. Ma to pozytywny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie na środowisko i na zdrowie mieszkańców. Termomodernizacja to racjonalny wybór zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co i dla kogo dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

O unijne dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, podmioty medyczne posiadające kontrakt z NFZ, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe.

Konkurs potrwa od 28 lutego do 6 maja 2020 r., a kwota dostępnych środków wynosi ok. 17 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych. Jakie prace będzie można sfinansować? Roboty i materiały budowlane, dostawy, prace termomodernizacyjne, a także montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Warunkiem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji. Konieczne będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji oszczędności. Będzie to też źródło informacji o działaniach mających zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach. MJWPU będzie organizowała spotkania dla beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Mazowsze? #eFEktUE

Wśród 156 projektów z zakresu efektywności energetycznej znajdują się  m.in.:

  • Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła, beneficjent – Gmina Kadzidło  (zdjęcie nr 1, źródło: autor: Krzysztof Chojnacki),
  • Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt, – beneficjent: Gmina Nieporęt (zdjęcie nr 2 – SP w Nieporęcie, zdjęcie nr 3 – SP w Wólce Radzymińskiej, źródło: UG Nieporęt),
  • Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza, – beneficjent: Gmina Wierzbica (zdjęcie nr 4 – Urząd Gminy w Wierzbicy, zdjęcie nr 5 – SP w Polanach, zdjęcie nr 6 – SP w Rudzie Wielkiej, zdjęcie nr 7 – SP w Wierzbicy, zdjęcie nr 8 – SP w Zalesiu, źródło: UG Wierzbica).
  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWIK SP.Z O.O. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE, – beneficjent: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zdjęcie nr 9, autor: Krzysztof Chojnacki),

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś