Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 28 lutego wystartuje kolejny konkurs o fundusze europejskie na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych. Tym razem wsparcie dla jednego projektu to maksymalnie 4 miliony złotych.  To szansa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ale też niższe koszty energii. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dofinansowanie uzyskało już 156 projektów, m.in. gminy: Kadzidło, Nieporęt, Wierzbica czy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

 

Fundusze z programu regionalnego wspierają przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc działania na rzecz czystego powietrza. Dlatego też kolejne unijne dofinansowanie przeznaczone zostanie na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na Mazowszu. Przyczyni się to zmniejszenia ilość zużywanej energii cieplnej. Wprowadzone w budynkach zmiany m.in. dodatkowe ocieplenie, szczelne okna oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”.

 

– W obecnej perspektywie odbyło się już 5 konkursów z zakresu efektywności energetycznej. Dotychczas dofinansowanie uzyskało 156 projektów, a wsparcie przekroczyło 320 milionów złotych. Zastosowanie termomodernizacji zmniejsza koszty ogrzewania i ilość spalanych paliw. Ma to pozytywny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza, a co za tym idzie na środowisko i na zdrowie mieszkańców. Termomodernizacja to racjonalny wybór zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na co i dla kogo dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

O unijne dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, podmioty medyczne posiadające kontrakt z NFZ, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe.

Konkurs potrwa od 28 lutego do 6 maja 2020 r., a kwota dostępnych środków wynosi ok. 17 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych. Jakie prace będzie można sfinansować? Roboty i materiały budowlane, dostawy, prace termomodernizacyjne, a także montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Warunkiem realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji. Konieczne będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji oszczędności. Będzie to też źródło informacji o działaniach mających zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach. MJWPU będzie organizowała spotkania dla beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Jak Fundusze Europejskie zmieniają Mazowsze? #eFEktUE

Wśród 156 projektów z zakresu efektywności energetycznej znajdują się  m.in.:

  • Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespół Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła, beneficjent – Gmina Kadzidło  (zdjęcie nr 1, źródło: autor: Krzysztof Chojnacki),
  • Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej w gminie Nieporęt, – beneficjent: Gmina Nieporęt (zdjęcie nr 2 – SP w Nieporęcie, zdjęcie nr 3 – SP w Wólce Radzymińskiej, źródło: UG Nieporęt),
  • Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza, – beneficjent: Gmina Wierzbica (zdjęcie nr 4 – Urząd Gminy w Wierzbicy, zdjęcie nr 5 – SP w Polanach, zdjęcie nr 6 – SP w Rudzie Wielkiej, zdjęcie nr 7 – SP w Wierzbicy, zdjęcie nr 8 – SP w Zalesiu, źródło: UG Wierzbica).
  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWIK SP.Z O.O. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE, – beneficjent: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zdjęcie nr 9, autor: Krzysztof Chojnacki),

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych