Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach konkursu, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na Mazowszu. Znamy listę projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w kwocie blisko 17 mln zł. Zadania z zakresu termomodernizacji przeprowadzi dziewięciu wnioskodawców. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Fundusze Europejskie po raz kolejny pomogą zrealizować projekty ekologiczne. Dzięki działaniom termomodernizacyjnym budynków osiągamy na Mazowszu m.in. redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, niższe koszty energii, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także poprawę estetyki budynków.

 

W obecnej perspektywie już 148 projektów z zakresu termomodernizacji otrzymało dofinansowanie z UE. Kwota wsparcia to blisko 284 mln zł. Fundusze europejskie pozwalają modernizować stare budynki, będące w złym stanie technicznym oraz generujące duże straty ciepła i dzięki temu przyczyniają się do dbałości o środowisko – podkreśla Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku zrealizuje projekt polegający na ociepleniu stropodachu, wymianie drzwi zewnętrznych na nowe energooszczędne, modernizacji instalacji ciepłej wody oraz podłączeniu instalacji do nowej kotłowni szpitala. Natomiast modernizacja instalacji grzewczej w budynku obejmie jej wymianę (w tym orurowania), wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych oraz wymianę kotłów i budowę nowej kotłowni w budynku Centrum Zdrowia. Dzięki instalacji 20 sztuk modułów paneli fotowoltaicznych, będzie można pozyskiwać energię do oświetlania placówki. Dodatkowo, beneficjent wymieni ponad 100 opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

 

Zrealizowana inwestycja będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w Otwocku, pacjenci będą leczeni w  lepszych warunkach, i co ważne beneficjent skorzysta z oszczędności w utrzymaniu szpitala.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku

Beneficjent: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji

Całkowita wartość projektu: 554 877,60 zł

Kwota dofinansowania: 360 896,00 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Kolejną inwestycję zrealizuje Gmina Leszno. Termomodernizację przejdzie Budynek Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 12. Zaplanowane prace to m.in. wymiana istniejącego źródła ciepła na gazową pompę ciepła powietrze/woda, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż grzejników oraz zastosowanie systemu zarządzania energią. Wnioskodawca przeprowadzi modernizację systemu przygotowania c.w.u., ociepli ściany zewnętrzne, a także dach hali sportowej. Podłogi na gruncie zostaną ocieplone, a okna i drzwi zewnętrzne wymienione. W budynku będzie funkcjonował system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Fundusze Europejskie zostaną także wykorzystane na modernizację budynku Urzędu Gminy Leszno. Część prac została już wykonana, np. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien z montażem rolet i drzwi zewnętrznych. Do wykonania jest jeszcze wymiana istniejącego źródła ciepła na gazową pompę̨ ciepła powietrze/woda, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi. Nieocieplony stropodach zostanie docieplony, wybudowany wiatrołap,  a także będzie kontynuacja wymiany okien i drzwi zewnętrznych. W ramach projektu wykonana zostanie instalacja elektrowni fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, zmniejszenia kosztów utrzymania budynków, spowoduje redukcję emisji CO2 o ponad 30%.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno

Beneficjent: Gmina Leszno

Całkowita wartość projektu: 2 857 853,51 zł

Kwota dofinansowania: 1 858 766,52 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Gmina Nieporęt chce zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Pozyskane środki europejskie pozwolą na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW na budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym (powiat legionowski). Kolejne zadania to montaż pompy ciepła o mocy grzewczej 240 kW oraz wykonanie instalacji chłodząco-grzewczej przystosowanej do pracy w układzie z pompą ciepła. Całością zarządzać będzie system zarządzania energią. Praca systemu polega na dostosowaniu ilości wentylowanego powietrza do aktualnych poziomów CO2 w budynku oraz dostosowaniu optymalnej temperatury. Zastosowane rozwiązanie umożliwi latem odzyskiwać ciepło oraz magazynować ciepło w gruncie, aby ponownie je wykorzystać w sezonie grzewczym. Celem projektu jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej budynku szkoły. Korzyści to m.in. ograniczenie rocznych wydatków gminy na ogrzewanie, redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszenie strat ciepła w budynku szkoły podstawowej, komfort użytkowania dla uczniów i personelu placówki.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

Beneficjent: Gmina Nieporęt

Całkowita wartość projektu: 3 846 675,03 zł

Kwota dofinansowania: 2 501 902,44 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

Dofinansowanie z funduszy europejskich otrzyma także:

  • Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
  • Gmina Płoniawy-Bramura
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
  • Miasto i Gmina Drobin
  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER z o.o.
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów: 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20

 

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowychFacebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś