Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 26 czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego czy podmioty ekonomii społecznej. Konkurs potrwa do 24 lipca. Pula środków wynosi ponad 40,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.

 

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami wciąż stanowi duże wyzwanie. Dlatego fundusze europejskie wspierają rozwój aktywnych form integracji społecznej i zawodowej. Takie działania pomagają mieszkańcom w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz przełamywaniu barier.

Na co, ile i dla kogo?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Konkurs w tym zakresie ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie otrzymają m.in. działania polegające na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, które mają na celu przygotowanie do radzenia sobie w codziennym życiu i zatrudnienia.

W ramach działań o charakterze zawodowym możliwe będzie prowadzenie m.in.: staży i praktyk zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, treningów pracy czy też kursów i szkoleń zawodowych. Projekty mogą dotyczyć również działań o charakterze zdrowotnym, np. finansowania badań profilaktycznych lub specjalistycznych, finansowania terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, a także udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. W ramach projektów możliwe będzie także prowadzenie działań wzmacniających lub odbudowujących relacje w rodzinie i lokalnych społecznościach, np.: mediacje, terapie rodzinne czy poradnictwo rodzinne.

Kwota dostępnych środków w konkursie wynosi 40,8 mln zł, w tym 35,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,3 mln zł z Budżetu Państwa. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty, których wartość dofinansowania (EFS+BP) przekroczy równowartość 444 470,00 zł.

O fundusze mogą ubiegać się  m.in.: samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, a także lokalne grupy działania.

Konkurs potrwa do 24 lipca 2020 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś