Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 26 czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego czy podmioty ekonomii społecznej. Konkurs potrwa do 24 lipca. Pula środków wynosi ponad 40,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.

 

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami wciąż stanowi duże wyzwanie. Dlatego fundusze europejskie wspierają rozwój aktywnych form integracji społecznej i zawodowej. Takie działania pomagają mieszkańcom w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach, zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz przełamywaniu barier.

Na co, ile i dla kogo?

Fundusze europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Konkurs w tym zakresie ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie otrzymają m.in. działania polegające na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, które mają na celu przygotowanie do radzenia sobie w codziennym życiu i zatrudnienia.

W ramach działań o charakterze zawodowym możliwe będzie prowadzenie m.in.: staży i praktyk zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, treningów pracy czy też kursów i szkoleń zawodowych. Projekty mogą dotyczyć również działań o charakterze zdrowotnym, np. finansowania badań profilaktycznych lub specjalistycznych, finansowania terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, a także udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, psychoterapii lub programach terapeutycznych dla osób uzależnionych. W ramach projektów możliwe będzie także prowadzenie działań wzmacniających lub odbudowujących relacje w rodzinie i lokalnych społecznościach, np.: mediacje, terapie rodzinne czy poradnictwo rodzinne.

Kwota dostępnych środków w konkursie wynosi 40,8 mln zł, w tym 35,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,3 mln zł z Budżetu Państwa. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty, których wartość dofinansowania (EFS+BP) przekroczy równowartość 444 470,00 zł.

O fundusze mogą ubiegać się  m.in.: samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, podmioty ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, a także lokalne grupy działania.

Konkurs potrwa do 24 lipca 2020 r. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.

Gdzie szukać informacji?

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie! Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych